m-p-linkedin

Sekretessutlåtande

Denna sekretesspolicy gäller för alla dotterbolag och dotterbolag till Floreijn Groep. Om du har frågor eller kommentarer angående detta uttalande, vänligen kontakta Floreijn Groep.

Floreijn tar integritet på allvar. Följande principer ligger till grund för hur vi respekterar din integritet:

  • Vi värdesätter det förtroende du ställer i oss genom att ge oss personuppgifter. Vi kommer alltid att använda denna personliga information på ett rättvist sätt som gör rättvisa till det förtroende du ställer i oss. Vi arbetar i enlighet med ändamålsförhållandet. Vi behandlar bara data för explicita och legitima syften.
  • Du har rätt att tydliggöra informationen om hur vi använder personuppgifter. Vi kommer alltid att kommunicera med dig transparent om vilken information vi samlar in, vad vi gör med det, med vilka vi delar informationen och som du kan kontakta om du är orolig. Vi arbetar enligt dataminimering. Vi behandlar inte mer personuppgifter än nödvändigt.
  • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information mot missbruk och skydda den. För detta ändamål tillhandahåller vi lämplig säkerhet genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa bearbetningen.
  • Vi kommer att följa alla tillämpliga dataskydd och lagar och vi ska samarbeta med relevanta myndigheter. I fall som inte omfattas av dataskyddslagstiftning kommer vi att agera i enlighet med allmänt accepterade principer för dataskydd. Vi arbetar i enlighet med rättslig grund.
  • Skydd och säkerhet för personuppgifter är av stor betydelse för Floreijn. Det är därför vi har vidtagit åtgärder av teknisk och organisatorisk karaktär. På detta sätt skyddar vi oss mot förlust av personuppgifter och mot obehörig behandling av dem.

Vårt uppdrag är att finansiellt främja och skydda alla organisationer i Nederländerna och dess anställda. Genom tillförlitlig och expertrådgivning på ett behagligt, medkännande, självständigt och uppfriskande sätt. Vi använder personuppgifter. Vi är medvetna om känsligheten hos den information vi arbetar med. Det är därför vi bevisligen och noggrant hanterar personuppgifter. Vi skyddar integriteten samt säkerheten och underhållet av dina uppgifter. Floreijn Groep behandlar (personliga) uppgifter för egna medarbetare, anställda av kunder, anställda som ingår i försäkringsbolagens, kedjepartners och leverantörers policy. Vi gör detta konfidentiellt och noga, i enlighet med Allmänna databeskyddsbestämmelserna.

Kunderna kan vara säkra på att privatliv och säkerhet har prioritet hos Floreijn Groep. Övervakning av sekretess för kommunikation har alltid varit ett spjutspets. I den nuvarande digitala eran känns vi involverade i allt som har att göra med dessa ämnen. Vi är transparenta om vad vi gör med data från våra kunder och varför. Sekretessförklaringen är ett svårt avtal med våra kunder, som vi följer.

Konstant teknisk utveckling påverkar integritet och säkerhet. Ambitionen för Floreijn Groep är att behålla kundens intressen och önskemål i framkant. Där kunderna har eget ansvar hjälper vi dem till produkter, tjänster och information. I händelse av ett olagligt genombrott av säkerheten i våra system, kommer vi att göra allt vi kan för att säkra data.

Frågor, kommentarer eller rapporter om integritet kan riktas till: privacy@floreijn.nl.

Version: mars 2018

Våra tjänster och lösningar:

Pensionskontroll

Vi erbjuder fullständig beräkning och kontroll av pensionsavtal. Baserat på Prestationsrelaterat Avgift.

Pensionskonsult

Vårt råd kännetecknas av att komplexa ämnen är enkla och begripliga.

Pensionsförvaltning

Du kan helt outsourca pensionsförvaltningen till oss. Eller använd vår tjänst som "4 ögonprincip".

Pensionering kommunikation

Vi hjälper arbetsgivare att tillhandahålla personlig ekonomisk total insikt för anställda.

Vård- och arbetshinder

Vi inser inköpsfördelar, effektivare skadehantering och reintegration.