m-p-linkedin

Vård och förebyggande

På grund av den allt större privatiseringen av social trygghet är det viktigt för arbetsgivarna att anställda är hälsosamma och anställbara. Regeringen lägger alltmer (ekonomiskt) ansvar med arbetsgivaren. Exempel är arbetsgivarens avgift på sjukförsäkringslagen, fortsatt lönesättning, lagen om sjukpenning och WGA.
Detta kräver ett smart tillvägagångssätt för att hålla dina anställda så hälsosamma och vitala som möjligt. Om en anställd blir sjuk måste du använda rätt sätt att få arbetstagaren tillbaka till jobbet så fort som möjligt.

Användning av sjukförsäkring
God kollektiv sjukförsäkring är en viktig del av arbetsgivarens hälsopolitik. Det är mer än bara en bra rabatt för anställda. Vi hjälper dig att utnyttja den kollektiva sjukförsäkringen optimalt och integrera den i din hälsopolitik.

Vad vi gör

 • Årlig marknadsundersökning
  För att säkerställa att du alltid har den bästa lösningen, granskar vi årligen ditt kollektiva vårdavtal. Vi ger insikt om prisskillnaderna och täckningen mellan sjukförsäkringsgivare, så att dina anställda kan göra ett bra val. Vi ger dig också råd om de fördelar som sjukförsäkring erbjuder för dig som arbetsgivare.
 • Kommunikation
  Anställda som ännu inte deltar har möjlighet att överföra till den kollektiva sjukförsäkringen varje år. Främjande hjälper till att ha så många anställda som möjligt. För detta gör vi en anpassad kommunikationsplan.
 • Förebyggande och återintegrering
  Vi rekommenderar dig att använda den kollektiva sjukförsäkringen så optimalt som möjligt inom ramen för din hälso- och sjukvårdspolitik (t.ex. förebyggande och intervention). Genom vår materiella kunskap informerar vi dig om möjligheterna för vårdkollektivet inom förebyggande och interventioner. Dessutom använder vi de extra tjänster som hälsovårdsföretagen erbjuder för arbetsgivare.

Vårt mål är att anpassa sjukvårdsverksamheten (er) som berörs av arbetsgivarens önskemål.

Dina fördelar

 • Effektivt engagemang bidrar till en hållbar anställbarhet hos dina anställda.
 • Inköpsförmåner för arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Grip på dina anställdas kostnader i form av frånvaro och utfall.
 • Effektiv behandling och återintegrering vid fall.
 • Begränsa skador och ekonomiska bidrag för förebyggande och återintegrering.
 • Ständigt medveten om relevant utveckling inom hälsovård och social lagstiftning.
 • Bra arbetsgivare.

Kontakta oss för mer information eller för att göra ett inledande möte.

Våra tjänster och lösningar:

Pensionskontroll

Vi erbjuder fullständig beräkning och kontroll av pensionsavtal. Baserat på Prestationsrelaterat Avgift.

Pensionskonsult

Vårt råd kännetecknas av att komplexa ämnen är enkla och begripliga.

Pensionsförvaltning

Du kan helt outsourca pensionsförvaltningen till oss. Eller använd vår tjänst som "4 ögonprincip".

Pensionering kommunikation

Vi hjälper arbetsgivare att tillhandahålla personlig ekonomisk total insikt för anställda.

Vård- och arbetshinder

Vi inser inköpsfördelar, effektivare skadehantering och reintegration.