m-p-linkedin

Pensionskommunikation

Arbetsgivarna har fått mer ansvar genom pensionsmedlemsloven gentemot sina anställda. Särskilt när det gäller att stimulera pensionsmedvetenheten. Tänk på frågor som: Hur mycket pension kan jag förvänta mig? Är det nog? Vilka risker finns det? Och vilka åtgärder kan jag ta? Fokus ligger på att informera, fokusera på åtgärder.

Detta har inspirerat Floreijn att starta ett oberoende kommunikationsföretag med inriktning på den totala personliga ekonomiska situationen, inklusive pension: Juist! Kommunikation.

Möt krav
Med detta erbjuder vi arbetsgivare en helhetslösning, med vilken du uppfyller alla krav i Pension Communication Act. Din pensionsfil är aktuell, tydlig, korrekt (konsekvent) och balanserad (vad gäller fördelar och nackdelar). Vi ser till att vi möter behoven och uppmuntrar åtgärden och ger insikt om alternativen och därtill hörande konsekvenser för pensioner i livshändelser.

Total lösning
Vi erbjuder en total lösning (som även kan köpas i delar):

  • utarbeta en (pensions) kommunikationsplan för alla dina anställda;
  • skicka (nyhet) bokstäver om pensionssystemet (vid ibruktagande och relevanta meddelanden;
  • 1-1 intervjuer för pensionsinsikt, via webbkamera och / eller på ditt kontor eller på medarbetarens hem;
  • pensionsutbildning (er) för HR, att informera dina anställda själv;
  • bjuda in och ge presentationer och workshops på ditt kontor;
  • skräddarsydda projekt, till exempel vid uppsägning, reintegrering och vägledning av äldre anställda (55+).

Vi vill gärna träffa dig för att diskutera dina finansiella kommunikationsbehov. Baserat på detta gör vi val med varandra från ovanstående punkter. Och vi lägger till dina egna idéer eller önskemål så långt som möjligt. Eller läs mer information om våra kommunikationsverktyg på den här sidan.

Kontakta Juist! Kommunikation för mer information eller ett inledande möte.

Våra tjänster och lösningar:

Pensionskontroll

Vi erbjuder fullständig beräkning och kontroll av pensionsavtal. Baserat på Prestationsrelaterat Avgift.

Pensionskonsult

Vårt råd kännetecknas av att komplexa ämnen är enkla och begripliga.

Pensionsförvaltning

Du kan helt outsourca pensionsförvaltningen till oss. Eller använd vår tjänst som "4 ögonprincip".

Pensionering kommunikation

Vi hjälper arbetsgivare att tillhandahålla personlig ekonomisk total insikt för anställda.

Vård- och arbetshinder

Vi inser inköpsfördelar, effektivare skadehantering och reintegration.