m-p-linkedin

Pension specialiseringar

IFRS pension
Vi är specialist inom grupp pensionssystem för större företag i Nederländerna. Vi har stor erfarenhet av att erhålla en DC-kvalifikation för ett DB-medellöneprogram. Om detta är möjligt beror på ett antal faktorer, såsom indexeringspolitiken inom företaget. I en intagsintervju diskuterar vi pensionssystemets specifika egenskaper. Därefter kan vi omedelbart ange huruvida det är möjligt för företaget att få en DC-kvalifikation.

Läs här hur vi hjälper dig med IFRS Pension.

Pension due diligence
Pensionssystemen är och kommer att förbli en komplex uppsättning ytterligare regler, skyldigheter och exekutörer. För företagare eller investerare, men även för finansiella rådgivare och advokater som deltar i fusionen eller förvärvet. Vi finner ofta ofta att stöd från pensionsspecialister är ett värdefullt tillskott till den vanliga due diligence. Något som i slutändan gynnar alla parter. Vid en sammanslagning eller övertagning kan det finnas en hel del ormar i gräset. Också när det gäller pensionering. Det är därför viktigt att genomföra en grundlig grundskyddsinspektion.

Läs här hur vi hjälper dig att gå i pension med due diligence.

Omfattning
Är din organisation fallen inom ramen för en viss bpf (branschbrett pensionsfond)? Detta är ofta oklart för arbetsgivaren. Det beskrivs i åtagandebeslutet. För en lekman är det tyvärr nästan oläsliga dokument. Floreijn hjälper arbetsgivare att avgöra om de är skyldiga att ansluta sig till en bpf. Och vad konsekvenserna är det med att tillämpa ett särskilt kollektivavtal. Vi ger insikt om kostnaderna för en eventuell övergång till en pensionsfond eller kollektivavtal. Och vägleda arbetsgivare i övergången till en branschövergripande pensionsfond eller kollektivavtal.

Läs här hur vi hjälper dig med räckvidd.

Beräkningsverktyg
Vi levererar ett skräddarsytt beräkningsverktyg. Med detta beräknar du dig själv de förväntade pensionspremierna och motsvarande personliga bidrag från de anställda. Oavsett om du har en slutlön, medellön eller tillgängligt premieprogram för dina anställda.
Beräkningsverktyget är ett tillägg till tjänsterna från din nuvarande pensionsrådgivare eller förmedlare.

Läs mer om beräkningsverktyget här.

Våra tjänster och lösningar:

Pensionskontroll

Vi erbjuder fullständig beräkning och kontroll av pensionsavtal. Baserat på Prestationsrelaterat Avgift.

Pensionskonsult

Vårt råd kännetecknas av att komplexa ämnen är enkla och begripliga.

Pensionsförvaltning

Du kan helt outsourca pensionsförvaltningen till oss. Eller använd vår tjänst som "4 ögonprincip".

Pensionering kommunikation

Vi hjälper arbetsgivare att tillhandahålla personlig ekonomisk total insikt för anställda.

Vård- och arbetshinder

Vi inser inköpsfördelar, effektivare skadehantering och reintegration.