m-p-linkedin

Nordiska Desk

Den Nordiska Desk från Floreijn riktar sig till leverans av professionella tjänster inom området anställningsförmåner till företag i Nordiska med aktiviteter i Holland och vice versa. Med hjälp av vårt omfattande nätverk är vi i stånd att, till våra kunder med intressen i både Sverige och i Holland, erbjuda specialiserade tjänster inom försäkringsvillkoren.

Medarbetarförmåner lösningar
Under andra dörr kulturella överenskommelser är Nordiska en viktig handelspartner för Nederländerna. Även från Floreijn. Därför är det allt viktigare att ha kunskap om och tillgång till denna marknad. Den Nordiska Desk från Floreijn hjälper dig att uppfylla de anställdas förmåner. Vi har affinitet med Nordiska genom vår samarbetspartner Söderberg & Partners och våra befintliga kunder från detta land. Även vi besöker den Nordiska regelbundet.

Vi är direkt tillgängliga för våra lösningar kring försäkringsbara anställningsvillkor att leverera till företag i Nordiska. Företag från Nordiska hjälper oss med framgångsrika lösningar för anställningsförmåner i Holland.

Klicka nedan för vår (engelska) broschyr för Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Norwegian Desk Swedish Desk Finnish Desk Danish Desk
Norwegian Desk Swedish Desk Finnish Desk Danish Desk

Gör anslutningar
Floreijn är medlem av den Zweedse Kamer van Koophandel (svenska handelskammaren). De Zweedse Kamer van Koophandel i Nederländerna är en ideell organisation som inrättades 1960. Haarmissie är att kommersiella och industriella relationer mellan svenska och nederländska individer och företag att inspirera, främja och utöka. Floreijn bidrar aktivt för att på personligt sätt sammankoppla både individer och företag i viktiga sektorer.

Kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig gärna framåt

Våra tjänster och lösningar:

Pensionskontroll

Vi erbjuder fullständig beräkning och kontroll av pensionsavtal. Baserat på Prestationsrelaterat Avgift.

Pensionskonsult

Vårt råd kännetecknas av att komplexa ämnen är enkla och begripliga.

Pensionsförvaltning

Du kan helt outsourca pensionsförvaltningen till oss. Eller använd vår tjänst som "4 ögonprincip".

Pensionering kommunikation

Vi hjälper arbetsgivare att tillhandahålla personlig ekonomisk total insikt för anställda.

Vård- och arbetshinder

Vi inser inköpsfördelar, effektivare skadehantering och reintegration.