floreijn-slider-09

Maatschappelijk betrokken

Betrokken en verantwoordelijk. Voor de wereld om ons heen. Ver weg en dicht bij. Niet omdat het een trend is, maar omdat het in ons zit. Bij ons hoort. Al vanaf het ontstaan van Floreijn.

Ver weg zijn wij betrokken bij sponsoring van kinderen en de opleiding van studenten. In Kenia zorgen wij ervoor dat jongeren een goede opleiding kunnen volgen. Niet alleen financieel, maar ook persoonlijk zijn wij hierbij betrokken. Wij hebben regelmatig contact met de studenten. Helpen hen verder. 
Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar. Door financieel bij te dragen helpen wij ook arme mensen die onderdrukt worden. Ongeacht hun, ras, geloof of andere factoren.

Floreijn vindt het belangrijk dat haar medewerkers niet alleen hart hebben voor onze klanten. Maar ook voor de mensen om hen heen. Daarom heeft Floreijn een vaste regeling voor vrijwilligerswerk onder werktijd. Door persoonlijk betrokken te zijn en de handen uit de mouwen te steken in lokale projecten, investeren wij ook in onze (lokale) samenleving. Dichtbij.

Alpe d’HuZes
Wij geloven in een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker. Om daarvoor geld in te zamelen hebben wij in 2019 met ons team´De Floreijners´ de Alpe d'Huez beklommen. Zowel fietsend als wandelend. Elke opgehaalde euro voor het Alpe d’HuZes/KWF-fonds komt direct en voor 100% ten goede aan (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker en naar de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker. 

Compassion
Wij geloven dat armoede meer is dan alleen een tekort aan geld en middelen maar dat armoede een tekort aan hoop en uitzicht is. Met het aangaan van lange termijn sponsoring van vele kinderen (4 tot 18 jaar) in met name Kenia en Uganda, investeert Floreijn via Compassion in de levens van jongens en meisjes. Zij krijgen weer hoop en uitzicht op een betere toekomst. Zo ontstaat er daadwerkelijk een verandering in de situatie voor vele gezinnen. Regelmatig worden er bezoeken gebracht door onze medewerkers aan diverse projecten waar deze kinderen scholing, voeding en medische zorg ontvangen. 

Verder investeert Floreijn in het leven van diverse jongeren uit de sloppenwijken van Kenia met een bovengemiddeld intellect en leiderschapspotentieel. Dit doen wij door hen de mogelijkheid te bieden een academische opleiding te volgen aan een universiteit in Kenia middels het Leadership Development Program van Compassion. Uiteraard kennen wij deze jonge mannen en vrouwen persoonlijk en weten wij dat hun leven (en dat van hun families en vrienden) op een bijzonder manier veranderd is door de investeringen die wij hebben kunnen doen in hun leven. 

Lees meer over de studenten 

International Justice Mission Nederland
IJM beschermt de armsten in bijna 20 gemeenschappen over de hele wereld tegen geweld door samen te werken met lokale overheden. Zij onderzoeken wie er onschuldig worden vastgehouden zonder dat er bewijsmateriaal tegen hen is. IJM bewijst de onschuld en vertegenwoordigt slachtoffers in de rechtbank. Zo zorgen zij ervoor dat slachtoffers vrijkomen en kwijtschelding krijgen van de valse beschuldigingen. Verder helpt IJM om criminelen te arresteren. Zij ondersteunen in de rechtzaak tegen de verkrachters van kinderen en tegen andere verdachten van seksueel misbruik. Voor iedere bevrijdde cliënt maakt IJM een nazorgplan met hulp van nazorgtehuizen. Trauma counseling en het vinden van een goede school of werk zijn hiervan belangrijke onderdelen. Verder geeft IJM lokale trainingen en coaching aan politie, rechters, medici en andere professionals voor versterking van rechtssystemen.  

LIFE Partner de 4e Musketier
De 4e Musketier is een beweging die werkt aan inspiratie voor ieder mannenhart en golven van gerechtigheid wereldwijd. Floreijn is deelnemer aan het L.I.F.E. Partnernetwerk van de 4e Musketier. L.I.F.E. staat voor het gezamenlijk inzetten van Labour, Influence, Finances en Expertise. Deelnemers aan het L.I.F.E. Partnernetwerk geloven in de missie van de 4e Musketier en helpen mee deze te realiseren door een deel van hun tijd, hun invloed, hun financiën en hun expertise aan te wenden ten behoeve van de beweging. De 4e Musketier organiseert verschillende grote events zoals de Muskathlon en karakterweekenden en maakt zich sterk voor de strijd tegen armoede, mensenhandel en vervolging van christenen. 

Stichting Goeie Hoop
Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte in Zuid Afrika, ligt Kinderhuis 'Goeie Hoop’. Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’. Het biedt een ‘thuis’ voor verlaten, verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen van 0-18 jaar, afkomstig uit de omliggende krottenwijken. 
Floreijn ondersteunt het gezin Van den Berg financieel. Dit gezin werkt sinds begin 2015 in Zuid-Afrika om zich in te zetten voor moeders en kinderen met een uitzichtloos bestaan. Ieder kind heeft recht op een warm en liefdevol thuis.

Vrijwilligerswerk
Onze medewerkers hebben hart voor onze klanten, maar ook voor de mensen om hen heen. Daarom maken wij het voor onze medewerkers mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Zij mogen zich meerdere dagen in het jaar inzetten voor een zelf uitgekozen project. Hieronder lees je waar onze medewerkers zich voor inzetten.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.