m-p-linkedin

Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument
Hieronder kan je de diverse dienstverleningsdocumenten vinden van Floreijn B.V. en Floreijn Consultancy:

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Op onze dienstverlening is de Wet Financiële Toezicht van toepassing. Uit hoofde daarvan worden wij geacht om voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. 

Contact gegevens
Floreijn Consultancy B.V.
Meridiaan 63
2801 DA  Gouda
Postbus 353
2800 AJ Gouda

Beschikbaarheid
Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons in contact te komen:

Je bent altijd welkom om ons kantoor te bezoeken. Onze openingstijden zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Wij bieden ook mogelijkheden om buiten onze kantoortijden afspraken te maken.

Kamer van Koophandel
Wij staan geregistreerd onder de nummers 51403862 (Floreijn Groep B.V.), 51404494 (Floreijn Consultancy B.V.) en 30225366 (Floreijn B.V.).

Autoriteit Financiële Markten
De Wet Financiële Toezicht stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is namens de wetgever belast met het toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Floreijn is geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12016908. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl

Type dienstverlening
Floreijn heeft licenties om te adviseren en te bemiddelen in:
• Schade verzekeringen
• Zorg verzekeringen
• Pensioenen

Adviesvrij
Floreijn is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren om te kiezen voor de producten van bepaalde verzekeraars.

Wijze van beloning
Voor pensioenadvisering werken wij op declaratiebasis. In dat geval worden al onze werkzaamheden op uurbasis bij u in rekening gebracht tegen vooraf met u vastgestelde uurtarieven. Voor pensioenbeheer berekenen wij een vast abonnementsbedrag per jaar en een variabel bedrag per werknemer.

Voor Pensioencontroles werken wij op basis van een Performance Related Fee. Dit betekent dat wij aan de Pensioencontrole starten zonder dat er een fee door ons in rekening wordt gebracht. Pas op het moment dat wij zaken aantreffen in de uitvoering van de pensioenregeling, die een financiële bate voor de werkgever of het pensioenfonds opleveren, zal onze fee een percentage bedragen van die bate. De hoogte van het percentage (in een staffelvorm) wordt vooraf met u vastgesteld.

De kosten van onze werkzaamheden op gebied van zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen, tenzij wij vooraf met u een andere beloningsmethodiek zijn overeengekomen.

Welke diensten verlenen wij
Wij adviseren, controleren en muteren voor werkgevers alle zaken met betrekking tot collectieve pensioen-zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zowel aan de kant van de werkgever als aan die van de verzekeraars. Daarnaast begeleiden, beheren en implementeren wij processen rondom collectieve pensioenregelingen, zorgverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Je kunt denken aan:

  • Het uitvoeren van een pensioen controle, waarbij wij de huidige collectieve pensioenregeling controleren op juridische, financiële, technische en administratieve aspecten. Daarbij kunnen wij de controle ook uitvoeren op specifieke aspecten van de pensioenregeling.
  • Advies over de organisatie in verhouding tot het administratieve pensioenproces binnen het bedrijf, en het optimale gebruik van zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
  • Risico's beperken voor werkgevers, in termen van pensioen-, zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
  • Ondersteunen en/of uitvoeren van alle administratieve processen rondom het beheer van collectieve pensioen-, zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.
  • Detachering van gespecialiseerde werknemers bij werkgevers bij het beheer van collectieve pensioenregelingen. 
  • En monitoring van langdurig zieken om optimaal te profiteren van de mogelijkheden van zorgverzekeraars en te voldoen aan de eisen van de inkomensverzekeraar.

Heb je een klacht?
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Interne klachtenregeling
Ons kantoor hanteert een interne klachtenregeling: een protocol dat stap voor stap beschrijft hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling ligt altijd op ons kantoor ter inzage.

Externe klachtenregeling
Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u als particuliere klant de mogelijkheid om contact op te nemen met KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon : 0900-3552248
Mail: info@kifid.nl

Voor de behandeling van uw klacht kan KiFiD een bedrag aan kosten in rekening brengen.

Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is 300.012417. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u op de website: www.kifid.nl.

Zijn er nog vragen?
Zijn er nog verdere vragen of wil je nog ergens een toelichting op? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.