floreijn-slider-01

Werkingssfeer: aansluiten bij bpf?

Valt uw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bpf (bedrijfstakpensioenfonds)? Dat is vaak onduidelijk voor de werkgever. Het staat beschreven in de verplichtstellingsbeschikking. Voor een leek zijn dit helaas haast onleesbare documenten.
Heeft u een brief of vragenlijst ontvangen van een bpf over de verplichte deelname? Neem dan snel met ons contact op. Of mogelijk heeft een medewerker of de vakbond zich gemeld bij het pensioenfonds. Maar ook bij fusies en overnames is het mogelijk dat u opeens een cao moet toepassen. Of u heeft uw activiteiten uitgebreid waardoor een bedrijfstakpensioenfonds of cao op u van toepassing wordt.

Wat bieden wij?
Floreijn helpt werkgevers te bepalen of hij verplicht moet aansluiten bij een bpf. En wat de gevolgen zijn van het toepassen van een bepaalde cao. Wij maken de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. En begeleiden werkgevers in de overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds of cao. Uw voordelen zijn:

 • wij hebben ruime ervaring met werkingssfeer onderzoeken;
 • veel ervaring bij het implementeren van een cao;
 • pensioen is vaak het meest impactvol en complex;
 • wij bieden u helder en simpel inzicht in de gevolgen, zodat u de juiste keuzes kunt maken;
 • merkbaar ervaring bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden;
 • wij bieden duidelijkheid rondom onleesbare werkingssfeerbepalingen.

Floreijn adviseert niet alleen maar begeleid u stap-voor-stap in deze lastige materie.
Wij starten met een analyse van de bedrijfsactiviteiten en bepalen welke cao’s mogelijk van toepassing zijn. Alle mogelijke verplichtstellingsbeschikkingen en werkingssfeer bepalingen worden dan afgezet tegen de bedrijfsactiviteiten.
Wij toetsen vervolgens welk bpf of cao bij u van toepassing is. Dan wordt een financiële analyse gemaakt van de huidige lasten in vergelijking tot de lasten van de cao en het pensioenfonds. Wij bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor dispensatie of dat er andere redenen voor vrijstelling van toepassing zijn. Vervolgens begeleiden wij u bij het daadwerkelijk krijgen van de vrijstelling. Indien de cao wel van toepassing is helpen we u bij de onderhandelingen met cao-partijen en de implementatie en de communicatie van de nieuwe cao.

Voor wie?
Bedrijven vanaf 50 medewerkers die vermoeden of weten dat zij een bepaalde cao moeten toepassen of moeten deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Vaak moeten bedrijven in de ‘maakindustrie’ een cao en bpf toepassen. Verder moeten ook bedrijven die naast allerlei groothandelsactiviteiten ook service en reparaties uitvoeren vaak een cao gaan toepassen. Maar ook bedrijven die gelieerd zijn aan de overheid of in de zorgsector.

Accountskantoren
Veel accountskantoren maken gebruik van onze kennis en ervaringen. In opdracht van hun klant huren zij ons in om te adviseren en/of (mede) onderzoek te doen rondom werkingssfeer. Bent u werkzaam voor een accountskantoor en heeft u behoefte aan een sterke partner om samen uw klant verder te helpen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Meer over werkingssfeer

 • Verplicht pensioen

  Veel bedrijfstakpensioenfondsen, of bpf, kennen een verplicht gestelde pensioenregeling. De Wet Bpf 2000 geeft sociale partners de mogelijkheid een pensioenregeling (voor een deel van) een complete branche verplicht te stellen. Als dat het geval is dan is een werkgever verplicht zijn werknemers bij dat pensioenfonds aan te melden en premie te betalen. Soms zelfs met terugwerkende kracht!

  Verplichte cao / algemeen verbindend verklaarde cao
  Nederland kent zo’n 1.000 cao’s, waarvan ongeveer 200 bedrijfstak-cao’s. Elke verplicht gestelde cao heeft een werkingssfeerbepaling. Daarin staat welke onderneming een cao moet toepassen en voor welke werknemers die van toepassing is. Is een werkgever gebonden aan een bepaalde cao, dan wordt de cao geacht deel uit te maken van de individuele arbeidsovereenkomst. Als werkgever kun je dan niet meer zomaar je eigen arbeidsvoorwaarden hanteren.

 • Gevolgen verplichtstelling

  Gebondenheid aan een cao of bedrijfstakpensioenfonds kan grote financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Zowel voor werkgever als werknemer. Voorbeelden hiervan zijn een premiebetalingsplicht voor het pensioenfonds, of betalingen aan sectorfondsen van de cao. Het onterecht niet aanmelden van werknemers bij een pensioenfonds kan zelfs leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid, hoge boetes en fiscale heffingen.

  Vrijstelling deelname pensioenfonds
  De wet biedt werkgevers in een aantal gevallen de mogelijkheid vrijstelling (dispensatie) van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of cao te krijgen. Floreijn begeleid dit traject: van dispensatie verzoek tot actuariële berekening. Van arbeidsvoorwaarden vergelijk tot harmonisatie naar de cao.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.