floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Veranderingen WGA 2017

Per 1 januari 2017 hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden m.b.t. de doorbelasting van de WGA-lasten aan werkgevers. Deze veranderingen kunnen ongewenste situaties en grote financiële gevolgen met zich meebrengen.

Financieringsmogelijkheden WGA per 1 januari 2017
In het verleden betaalden werkgevers nog 2 verschillende premies voor de financiering van de uitkeringslasten voor de WGA:

  • één (gedifferentieerde) premie voor de WGA Vast
  • één gedifferentieerde premie voor de WGA Flex (dit betreft o.a. medewerkers die met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst zijn gegaan en in de WGA komen).

Voor de WGA Vast heeft u de keuze om dit risico te verzekeren bij het UWV of een verzekeraar. Indien u het risico onderbrengt bij een verzekeraar noemen we dit ‘Eigenrisicodragerschap voor de WGA’. Voor de WGA Flex was u tot 1 januari 2017 verplicht verzekerd bij het UWV.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de WGA Vast en WGA Flex samengevoegd naar WGA-Totaal, zodat de financiering van de gehele WGA vanuit één premie plaats vindt. Veel werkgevers die nog geen Eigenrisicodrager voor de WGA waren, hebben vóór 1 oktober 2016 een keuze gemaakt. Als u al wel Eigenrisicodrager voor de WGA was, dan had u nog tot en met 31 december 2016 de tijd om een keuze te maken. 

Keuzes en mogelijkheden
Welke keuzes kunt u maken en wat betekent dat? 

  • Blijven bij UWV: Er verandert niets, alles blijft zoals het was. Enige verandering is dat u nog maar 1 WGA premie betaalt aan het UWV. Let op: wanneer u de maximale premie betaalt voor WGA flex of WGA vast, dan kan dit leiden tot een hogere WGA premie.
  • Blijven bij Verzekeraar: De Verzekeraar heeft gegevens opgevraagd om een goede inschatting te kunnen maken van het risico. Op basis daarvan heeft u een verlengingsvoorstel ontvangen. Als beide partijen akkoord zijn met de nieuwe voorwaarden en premie, dan stuurt uw verzekeraar een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst.
  • Overstappen naar UWV: De werkgever heeft de Verzekeraar aangegeven om de polis op te zeggen per 1-1-2017. Uw Verzekeraar heeft de bestaande garantieverklaring ingetrokken. Als werkgever moet u minimaal 3 jaar blijven bij het UWV. Bij de vaststelling van de premie voor (middel)grote bedrijven zal door het UWV gekeken worden naar alle historische WGA-lasten (die zowel bij een Verzekeraar als bij het UWV veroorzaakt zijn). Dit kan leiden tot een forse gedifferentieerde WGA premie. Helemaal als er ook in de WGA flex nog schade zit.
  • Overstappen naar Verzekeraar: De Verzekeraar vraagt gegevens op om een goede aanbieding te kunnen doen. Als de werkgever akkoord gaat, zal de Verzekeraar een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst sturen. De werkgever dient zelf aan te geven bij de Belastingdienst eigen risicodrager te willen worden. Als u nog geen Eigenrisicodrager bent, dan had uw aanvraag vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. De eerst volgende mogelijkheid om over te stappen is per 1 juli 2017. Hiervoor dient u dit te beslissen vóór 1 april 2017. 

Quick Scan
Als u Eigenrisicodrager bent voor de WGA, heeft u van uw adviseur of verzekeraar zeer waarschijnlijk al een verlengingsvoorstel ontvangen voor deze belangrijke en kostbare verzekering. Maar weet u ook hoe dit voorstel zich verhoudt tot andere aanbiedingen in de markt? Of dat het wellicht veel interessanter voor u is om terug te keren naar het UWV?

Aan de hand van onze QuickScan, weet u binnen no-time of uw (verlengings)voorstel voor het Eigenrisicodragerschap van de WGA marktconform is en/of er wellicht financieel aantrekkelijkere oplossingen zijn.

Wij bieden u deze QuickScan kosteloos aan. Hiervoor hebben wij alleen van u nodig:

  • WHK beschikking 2016;
  • Het verlengingsvoorstel van uw huidige verzekeraar (of als u deze nog niet heeft ontvangen, dan ontvangen wij graag een kopie van uw huidige WGA verzekering).

Advies accountant
Veel bedrijven hebben hun accountant om advies gevraagd, om zodoende zelf een afgewogen keuze te kunnen maken. Echter deze materie vraagt om gedegen marktkennis en bovendien de mogelijkheid tot het aanvragen van offertes bij verzekeraars, om zodoende tot het beste advies te komen. De accountancy markt mist deze specifieke marktkennis. Bovendien kunnen accountants zelf geen offertes aanvragen bij (de meeste) verzekeraars.

Hoe dan wel?
Laat uw accountant voor een compleet advies een inkomensadviseur inschakelen. Of neem rechtstreeks contact met ons op. Zo weet u zeker dat u een gedegen keuze maakt. Advisering omtrent Eigenrisicodragerschap is onze corebusiness. Wij maken dit verfrissend eenvoudig voor u. Als u ons de benodigde gegevens stuurt, doen wij een eerste check op de premies die u betaalt aan de Belastingdienst voor WGA Vast, WGA Flex en Ziektewet. Vervolgens analyseren wij uw WGA- en Ziektewet-instroom, de langdurig zieken en voeren wij voor u een marktonderzoek uit. Op basis van dit marktonderzoek geven wij u advies. Hierbij houden wij rekening met toekomstige verplichtingen bij het UWV en private verzekeraars. Zo maakt u tijdig een weloverwogen keuze om het Ziektewet en WGA risico onder te brengen bij een verzekeraar, het UWV of om dit zelf te dragen. Uiteraard ondersteunen wij u daarna met de implementatie van uw keuze binnen uw organisatie.

Meer weten?
Wij ondersteunen u graag met onze vakkennis. Lees hier hoe wij u verder helpen op gebied van Verzuim & Arbeidsongeschiktheid. Neem voor meer informatie, de Quick Scan of het maken van een afspraak contact met ons op.

 

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.