floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Pensioenadvies

Jouw pensioenregeling: van last naar zegen!
Pensioenadvies nodig omdat je een pensioenregeling voor jouw werknemers hebt, maar je twijfelt over de uitvoering en de financiële risico’s? Of loopt binnenkort het pensioencontract af? Dan is nu hét moment om deze secundaire arbeidsvoorwaarde eens goed onder te loep te nemen! Hoewel een adviestraject een investering vraagt van je tijd en budget, is onze belofte dat het je méér oplevert!

Wij bieden professionele (gecertificeerde) begeleiding en zorgen voor een frisse blik op jouw kostbaarste secundaire arbeidsvoorwaarde. Jouw voordeel? Meer grip op het beschikbare budget en een hogere waardering door je medewerkers.

Grip op je budget voor ‘uitgesteld loon’

 • Wij toetsen de betaalbaarheid van de pensioenregeling.
 • Staat het budget voor pensioen in verhouding met het loon?
 • Voldoet de verhouding tussen de werkgever- en werknemersbijdrage nog wel aan de gemaakte afspraken?
 • Je krijgt inzicht in de kostenontwikkeling op basis van de te verwachten personeels- en salarisontwikkelingen.

Grip op je risico’s

 • Voldoet de regeling nog aan je wensen en/of situatie?
 • Heb je alle risico’s op het gebied van arbeidsrecht, Wet Loonbelasting, gelijke behandeling in kaart en onder controle?
 • Weet je wat je moet doen indien een bedrijfstakpensioenfonds vragen stelt omtrent verplichte aansluiting?
 • Sluit de tekst in de arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek nog aan bij de pensioenovereenkomst?

Informeren/bewustwording van de werknemers

 • Hoe creëer je bewustwording onder de medewerkers?
 • Krijgt de investering de waardering die het zou moeten verdienen?
 • Hoe geef je invulling aan jouw zorgplicht en goed werkgeverschap?
 • Sluit de pensioenregeling aan bij de gestelde HR doelstellingen?
 • Volg de eendaagse Basisopleiding Pensioen. Dat maakt dat je een stevigere gesprekpartner bent voor jouw personeel. Handig bij sollicitaties, vragen van personeel en gesprekken met de ondernemingsraad.

Past de pensioenuitvoerder nog bij jou?

 • Pensioenuitvoerders beheren het pensioenvermogen van jouw personeel. Hoe doen ze dat?
 • Wat is de risico-rendement-verhouding van je pensioenuitvoerder ten opzichte van andere uitvoerders? ‘Value for money’; kies je voor een pensioenuitvoerder met de laagste kosten en mooiste beloften, of de voor de uitvoerder die processen en administratie op orde heeft?
 • Wat zijn de exit-bepalingen van de nieuwe overeenkomst? Vooraf wil je immers weten hoe de wereld eruitziet indien je ooit besluit weg te gaan.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op! En vraag naar Martijn, Ferry, Maarten of Remco.

Laatste nieuws

 • 03-01-2019

  Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

  Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

 • 02-01-2019

  Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

  De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.