m-p-linkedin

Pensioen specialisaties

IFRS pensioen
Wij zijn specialist op het gebied van collectieve pensioenregeling voor de grotere ondernemingen in Nederland. Wij hebben veel ervaring in het verkrijgen van een DC kwalificatie voor een DB middelloonregeling. Of dit mogelijk is hangt af van een aantal factoren zoals o.a. het indexatiebeleid binnen de onderneming. In een intakegesprek bespreken wij de specifieke eigenschappen van de pensioenregeling. Hierna kunnen wij je direct aangeven of het voor het bedrijf haalbaar is om een DC kwalificatie te verkrijgen.

Lees hier hoe wij je helpen met IFRS Pensioen.

Pensioen Due diligence
Pensioenregelingen zijn en blijven een complex geheel van bijkomende regels, verplichtingen en uitvoerders. Voor ondernemers of investeerders, maar ook voor de bij de fusie of overname betrokken financieel adviseurs en advocaten. Zelf merken we dan ook vaak dat ondersteuning door specialisten op het gebied van pensioen een waardevolle aanvulling op de gangbare due diligence is. Iets waar alle partijen uiteindelijk beter van worden. Bij een fusie of overname kunnen er aardig wat addertjes onder het gras zitten. Ook als het gaat om pensioen. Het is daarom zaak een gedegen due diligence pensioenonderzoek uit te laten voeren. 

Lees hier hoe wij je helpen met pensioen due diligence.

Werkingssfeer
Valt jouw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bpf (bedrijfstakpensioenfonds)? Dat is vaak onduidelijk voor de werkgever. Het staat beschreven in de verplichtstellingsbeschikking. Voor een leek zijn dit helaas haast onleesbare documenten. Floreijn helpt werkgevers te bepalen of hij verplicht moet aansluiten bij een bpf. En wat de gevolgen zijn van het toepassen van een bepaalde cao. Wij maken de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. En begeleiden werkgevers in de overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds of cao.

Lees hier hoe wij je helpen met werkingssfeer.

Rekentool
Wij leveren een op maat gemaakte rekentool. Hiermee bereken je zelf de te verwachten pensioenpremies en de bijbehorende eigen bijdrage van de werknemers. Ongeacht of je voor je werknemers een eindloon-, middelloon of beschikbare premieregeling hebt.

De Rekentool is een aanvulling op de dienstverlening van je huidige pensioenadviseur of tussenpersoon.

Lees hier meer over de Rekentool.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.