floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Pensioen Due diligence

Een goed due diligence onderzoek bij fusies en overnames is een absolute ꞌmustꞌ. Pensioen is een belangrijk onderdeel bij due diligence maar wordt nog regelmatig over het hoofd gezien.

Financieel risico
Bij fusies en overnames wil een koper niet verrast worden door extra, onvoorziene kosten. En de verkoper wil niet verrast worden door claims uit het verleden.

Maar al te vaak is gebleken dat pensioen een onverwacht groot financieel risico vormt. Niet alleen met het oog op waardeoverdrachten, maar ook in verband met andere pensioenperikelen. Wordt er bijvoorbeeld voldoende onderzoek verricht naar eventuele premiebetaling achterstanden? En liggen er potentiële claims van werknemers in verband met gedane pensioentoezeggingen of (andere) communicatie-uitlatingen op de loer? Waar is de regeling ondergebracht en staan er exit-bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder verwoord? En tot slot: is een zogenoemde Bpf-check uitgevoerd? Oftewel is onderzocht of er potentieel sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds?

Vakmanschap
Pensioenregelingen zijn en blijven een complex geheel van bijkomende regels, verplichtingen en uitvoerders. Voor ondernemers of investeerders, maar ook voor de bij de fusie of overname betrokken financieel adviseurs en advocaten. Zelf merken we dan ook vaak dat ondersteuning door specialisten op het gebied van pensioen een waardevolle aanvulling op de gangbare due diligence is. Iets waar alle partijen uiteindelijk beter van worden.

Wat bieden wij?
Bij een fusie of overname kunnen er aardig wat addertjes onder het gras zitten. Ook als het gaat om pensioen. Het is daarom zaak een gedegen due diligence pensioenonderzoek uit te laten voeren. Wij controleren onder andere:

 • Is de toezegging aan het personeel een defined benefit of defined contribution regeling? 
 • Wat is de berekende waarde van de pensioenverplichtingen? 
 • Zijn binnen de onderneming de juiste parameters en aannames gehanteerd ten aanzien van bijvoorbeeld de indexatie en de rekenrente? 
 • Moet er na de fusie niet (alsnog) worden toegetreden tot een bedrijfstakpensioenfonds of zelfs van pensioenfonds worden gewijzigd? 
 • Zijn er mogelijkheden tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling? 
 • Moet de oorspronkelijke pensioenregeling na verkoop in stand blijven of kan deze worden gewijzigd? 
 • Hoe ziet het waarderingsmodel rondom de pensioenverplichtingen eruit en welke waarde laat de onderneming daarvan terugkomen? 
 • Moet de pensioenregeling bij de oorspronkelijke pensioenuitvoerder worden ondergebracht of kan de koper overstappen? 
 • Is de administratie bij de pensioenuitvoerder volledig correct en actueel? 
 • Wat zijn de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst met de huidige pensioenuitvoerder en kan deze bijvoorbeeld tussentijds worden opgezegd? 
 • Zijn alle pensioenregeling binnen de onderneming goed in kaart gebracht en gecommuniceerd met de werknemers? 
 • Zijn alle premies betaald of is er een premiebetalingsachterstand?
 • Is er sprake van een premiebetalingsachterstand? En een correcte en actuele informatieverstrekking aan pensioenuitvoerder?

Voor wie?
Zowel verkoper als koper willen hierop antwoorden hebben voordat de partijen het traject ingaan. Het is dus zaak op tijd stil te staan bij de impact van de pensioenverplichtingen. Snel en flexibel helpen wij bedrijven en investeerders met Pensioen due dilligence.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Laatste nieuws

 • 05-07-2018

  Minder kosten bij ontslag na ziekte

  Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 04-07-2018

  Koolmees ‘verkent’ gelijk speelveld UWV en private uitvoerders

  Op de hybride markt voor de Ziektewet en WGA moet zo veel mogelijk een gelijk speelveld zijn tussen UWV en private uitvoerders. Dat stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Hij steunt daarmee een oproep hiertoe van de private uitvoerders.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.