m-p-linkedin

Global Mobility - Internationale werknemer

Je bent werkgever en zendt werknemers uit naar een ander land (expats). Welke risico’s lopen deze Global Mobility werknemers? Vallen ze onder de sociale zekerheid in hun thuisland, of niet?

Issues bij internationaal uitzenden
Als werkgever loop je bij internationaal uitzenden tegen de volgende issues aan:

 • Belastingen (tax services);
 • Compliance (legal);
 • Verblijfs-/werkvergunning (visa’s, residence permits en work permits);
 • Huisvesting (housing);
 • (lokale) Sociale zekerheid (local social security);
 • Verzekeringen (expats insurance);
 • Arbeidsrecht (employment law).

Duidelijk over de risico’s voor jou als werkgever en voor de expat
Wij bieden kennis over de risico’s van het uitzenden. En dragen bij aan je zorgplicht, door je bewust te maken van (lokale) sociale zekerheid.

Wij brengen de oplossingen (benefits) in kaart en dekken risico’s af, van met name zorg en arbeidsongeschiktheid, maar ook overlijden, ongevallen en personal benefits.

Jouw resultaat

 • Risico’s beperken. Je beperkt risico’s, zodat de expats zorgeloos in het buitenland zitten.
 • Je hebt overzicht en neemt verantwoordelijkheid richting jouw internationaal actieve werknemers, door het bieden van de best passende (verzekerings)oplossingen.
 • Jouw internationaal actieve werknemer kan zich volledig focussen op werk en nieuwe omgeving.
 • Wij nemen werk uit handen van HR. Heb je een vraag? Wij zorgen voor de oplossing!
 • Verzekeren zonder grenzen, oftewel ongeacht land of nationaliteit.

Floreijn is de employee benefits partner van Assurex Global. Dit partnernetwerk, opgericht in 1954, is een exclusief partnership van de meest prominente onafhankelijke tussenpersonen in de wereld. Dit leidt tot een combinatie van lokale expertise met een wereldwijd bereik.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het Floreijn International Mobility Program, of voor het maken van een afspraak.

Lees hier een drietal probleemsituaties rondom Global Mobility, die wij veel tegenkomen.

 • U vergoedt de internationale ziektekostenverzekering

  U heeft meerdere expats naar het buitenland uitgezonden. Zij hebben geen recht meer op de verplichte basisverzekering in Nederland. U heeft deze expats toegezegd een internationale ziektekostenverzekering te vergoeden, maar ze moeten zelf een ziektekostenverzekering regelen.

  • Door verzekeren buiten de landgrenzen, krijgt u te maken met internationale verzekeraars en andere regelgeving dan in Nederland.
  • U kiest ervoor om de expat zelf een verzekering te laten regelen, met toezegging tot vergoeding van een premie.
  • Uw expat wordt om medische redenen geweigerd door een verzekeraar.
   • Voor acceptatie wordt bij een individuele verzekering altijd een gezondheidsverklaring gevraagd.
   • Er is een risico dat de betreffende medewerker niet wordt geaccepteerd, ondanks dat hij op   dit moment gezond is.
   • Een aandoening uit het verleden kan voldoende zijn om de verzekering te weigeren, ondanks volledig herstel.
   • Aanvraag bij andere verzekeraar geeft vaak hetzelfde resultaat.
  • Hierdoor kan uw medewerker niet naar het buitenland omdat er geen ziektekostenverzekering geregeld kan worden.
  • Oplossing: Floreijn maakt collectieve afspraken met een verzekeraar, waaronder non selecte acceptatie. Bovendien zorgen wij ervoor dat alle expats, dezelfde ruime dekking hebben bij één verzekeraar.
  • Gevolg: Al uw expats worden gelijk behandeld. En u heeft de zekerheid van een goede dekking.

   

   

 • Sociale zekerheid voor uw buitenlandse werknemer

  U heeft een buitenlandse werknemer in dienst die officieel woonachtig is in zijn thuisland.

  • U heeft bijvoorbeeld een grensarbeider (in België of Duitsland) of een medewerker die alle werkzaamheden vanuit huis kan doen, waar ook ter wereld.
  • Deze werknemer ontvangt loon in Nederland. Hij is daardoor belastingplichtig in Nederland en valt veelal onder de Nederlandse sociale zekerheid.
  • Verplicht om een basisverzekering te sluiten in Nederland.
  • Bij arbeidsongeschiktheid komt de expat in aanmerking voor een uitkering vanuit de WIA.
  • Praktijk: gebruikmaking van zorg in zijn thuisland.
   • Alleen een basisverzekering is dan ontoereikend (dekt zorg conform Nederlandse wet- en regelgeving met de daarbij behorende tarieven).
   • Een aanvullende verzekering dekt vaak alleen spoedeisende zorg in het buitenland.
  • Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met de landen binnen de EU/EER en een aantal andere landen.
   • Werknemer komt in aanmerking voor verdragspolis. Hiermee beschikt de werknemer over zowel een ziektekostenverzekering in zijn werkland als woonland (en heeft de beschikking over 2 zorgpassen), maar betaalt alleen premie in zijn werkland.
  • Bij arbeidsongeschiktheid komt deze medewerker gewoon in aanmerking voor een WGA/IVA uitkering. Deze medewerker moet dan ook gewoon aangemeld worden op eventuele aanvullende WIA verzekeringen.
  • In sommige gevallen is het niet altijd duidelijk in welk land de medewerker sociaal verzekerd is. Dit kan bijvoorbeeld als deze medewerker verblijft in een niet verdragsland of als er inkomen is uit meerdere landen.
   • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan hier altijd uitsluitsel over geven en een verklaring afgeven.
 • Zakelijke reisverzekering, ook voor medische kosten?

  U heeft een zakelijke reisverzekering afgesloten, ook om medische kosten af te dekken.

  • U heeft werknemers in dienst die vaak voor korte of langere periodes in het buitenland zijn.
  • Voor deze groep werknemers heeft u een zakelijke reisverzekering afgesloten met dekking voor onder andere medische kosten en een ongevallen dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit.
  • U denkt hiermee een adequate regeling te hebben getroffen voor deze werknemers.
  • Het gevaar bestaat dat de zakelijk reisverzekering niet tot uitkering komt, omdat:
   • Werknemer te lang in buitenland is (meeste reisverzekeringen bieden dekking tot max. half jaar of jaar onafgebroken in het buitenland).
   • In geval van medische kosten geen dekking is, omdat de zakelijke reisverzekering altijd aanvullend moet zijn op een primaire ziektekostenregeling (die er dan niet is).
   • In geval van medische kosten een beperkte dekking is, omdat in het land van verblijf de kosten van zorg zo hoog zijn dat het maximaal verzekerde bedrag voor medische kosten is gemaximeerd.
   • De zakelijke reisverzekering enkel geldig is voor werknemers woonachtig in het land waar de verzekering is afgesloten. In het buitenland woonachtige werknemers vallen niet onder de   dekking, in verband met afdracht van assurantiebelasting.
  • Gevolg: uw werknemers kunnen voor hoge kosten komen te staan, omdat de verzekering niet goed aansluit op de situatie.
  • Oplossing: Floreijn beoordeelt uw huidige verzekeringen en adviseert u.

   

Wil je als expat zelf een individuele verzekering afsluiten via Floreijn? Dit kan via onderstaande buttons, zowel in een Nederlands- (NL) als Engelstalig (ENG) aanvraagformulier. Kies één van de mogelijkheden.


Nederlandstalig aanvraagformulier:

Goudse - individueel expat pakket

 

OOM - wonen in het buitenland

 

OOM - tijdelijk in het buitenlandEnglish application form:

Goudse - individual expat package

 

OOM - living abroad

 

OOM - temporary abroad

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.