floreijn-slider-01

Oplossingen

Floreijn maakt pensioen-, zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen verfrissend eenvoudig en zorgeloos voor jou als werkgever of investeerder. En ook voor de Ondernemingsraad.
Wij bieden je hiervoor allerlei oplossingen. Zowel voor nationale als internationale werknemers. Waarmee u bespaart op personeelskosten door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Advies over pensioen. Maar ook op gespecialiseerde trajecten zoals adviezen rondom IFRS en Due diligence. En bepalen of je organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bedrijfstakpensioenfonds valt. Tot slot helpen wij je met grip en controle met onze op maat gemaakte Rekentool. 

Internationale werknemer
Ben je een werkgever met buitenlandse werknemers? Of met Nederlandse werknemers die uitgezonden worden naar andere landen? Wij inventariseren jouw huidige regelingen. En adviseren en selecteren voor u de juiste internationale verzekeringen. Om je risico’s te beperken op het gebied van zorg, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en overlijden. 

Zorg & Arbeidsongeschiktheid
Wie investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers kan kosten besparen. Wij verbinden zorg en arbeidsongeschiktheid. Door ondersteuning bij preventie en re-integratie en het onderzoeken van co-financiering. Met als doel: besparen op je verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten.

Pensioenadvies
Pensioenadvies nodig omdat je een pensioenregeling voor jouw werknemers hebt, maar je twijfelt over de uitvoering en de financiële risico’s? Of loopt binnenkort het pensioencontract af? Dan is nu hét moment om deze secundaire arbeidsvoorwaarde eens goed onder te loep te nemen! Hoewel een adviestraject een investering vraagt van je tijd en budget, is onze belofte dat het je méér oplevert!

Wij bieden professionele (gecertificeerde) begeleiding en zorgen voor een frisse blik op jouw kostbaarste secundaire arbeidsvoorwaarde. Jouw voordeel? Meer grip op het beschikbare budget en een hogere waardering door je medewerkers.

Pensioencommunicatie
Werkgevers hebben door de Wet Pensioencommunicatie meer verantwoordelijkheid gekregen richting de werknemer. Vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn. Floreijn biedt werkgevers een totaaloplossing, waarmee je voldoet aan alle eisen van de Wet Pensioencommunicatie. 

Pensioen Inzicht
Op een laagdrempelig en persoonlijke wijze pensioengesprekken voeren met jouw werknemers. Heel effectief met ons online pensioenadvies kanaal.

Pensioen Due diligence
Snel en flexibel helpen wij bedrijven en investeerders met Pensioen due dilligence. Maar al te vaak is gebleken dat pensioen een onverwacht groot financieel risico vormt bij fusies en overnames. Wij maken de impact van de pensioenverplichtingen inzichtelijk. Zodat de koper niet verrast wordt door extra (onvoorziene) kosten. En de verkoper niet verrast wordt door claims uit het verleden.  

IFRS Pensioen
Wij maken inzichtelijk of een DC classificatie in het kader van IFRS mogelijk is voor bedrijven met een middelloonregeling.

OR Pensioen
Floreijn ondersteunt en adviseert Ondernemingsraden bij het toetsen van een instemmings- of adviesaanvraag. Bij de wijziging van een pensioentoezegging of als een bedrijf wordt overgenomen. Wij maken de gevolgen voor pensioen duidelijk op verfrissend eenvoudige wijze. 

Rekentool
De te verwachten pensioenpremies en de bijbehorende eigen bijdrage van de werknemers berekenen. Floreijn levert een op maat gemaakte Rekentool om te controleren en voor je budgettering.

Werkingssfeer
Wij helpen werkgevers te bepalen of hij verplicht moet deelnemen aan een pensioenfonds. Verder maken wij de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. Eventueel begeleiden wij werkgevers in de overgang naar een pensioenfonds of cao.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.