m-p-linkedin
01-04-2015

Ziekteverzuim in 18 jaar niet zo laag geweest

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim in 2014 gedaald is tot 3,8%. Dit is het laagste percentage sinds 1996. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met de economische situatie. Werknemers zijn minder snel geneigd om zich ziek te melden.

Het CBS berekent na elk kalenderjaar het gemiddelde verzuimpercentage. Dit geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte, ten opzichte van het totaal aan werkdagen. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8%, dat is lager dan het sinds 1996 is geweest. Deze daling is in de jaren voorafgaand aan 2014 al ingezet. Voor het lage percentage in 2014 heeft het CBS meerdere verklaringen.

Economie en milde griepgolf dragen bij aan daling ziekteverzuim

Het lage ziekteverzuim houdt mogelijk verband met de staat van de economie. Werknemer melden zich minder snel ziek, uit angst voor baanverlies. Ook haalt het CBS het lage aantal griepmeldingen aan als reden voor het lage verzuimpercentage. Griep is de voornaamste reden voor een ziekmelding. Waar normaal gesproken een griepgolf in de herfst en winter voor veel ziekmeldingen zorgt, bleef in 2014 een serieuze griepepidemie achterwege. 

Ziekteverzuimpercentage ligt hoger in grote organisaties

Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote organisaties in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine organisaties. Bij organisaties met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%. Bij organisaties met meer dan 100 werknemers lag het op 4,6%. 
Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote organisaties het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.

Bron: CBS

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.