floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
01-05-2017

WGA-markt naar nieuwe balans

Uit de in april gepubliceerde Kamerbrief over ontwikkelingen op de markt voor verzuimverzekeringen (WGA) is op te maken dat het aantal werkgevers dat kiest voor een private verzekering vorig jaar significant is afgenomen. In loonsom gemeten daalde het aandeel van verzekeraars in deze hybride markt van 41,2 naar 36,9 procent. De publieke verzekering, die uitgevoerd wordt door het UWV, was eind vorig jaar goed voor 63,1 procent van de loonsom.

De ontwikkeling op de WGA-markt komt voor verzekeraars niet als een verrassing. Het relatief grote aandeel van het UWV is volgens het Verbond voor een groot deel te verklaren uit het feit dat de sectorale premie die het UWV rekent relatief laag is, omdat deze de komende jaren nog moet ingroeien naar een meer structureel niveau. Vooral voor kleine werkgevers ontstaat er zodoende een tijdelijke prikkel om voor een publieke verzekering te kiezen.

Naast de verschillen in premiesystematiek is ook het beleid van verzekeraars ten aanzien van re-integratie een factor bij de keuze van werkgevers voor private dan publieke uitvoering. Verzekeraars merken dat vooral grotere werkgevers worden aangesproken door het beleid op dit punt. Het gaat hierbij ook om de combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Kleine werkgevers zonder eigen afdeling personeelszaken of HR-expertise kunnen dit als een drempel ervaren omdat ook van hen zelf een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Het Verbond verwacht dat de markt voor WGA ERD verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt en naar een nieuwe balans toe beweegt. De recente wetswijziging ter verbetering van het hybride stelsel levert hierin ook een belangrijke bijdrage. “De premiestelling groeit toe naar een nieuw evenwicht en een succesvol beleid op het punt van preventie en re-integratie is een belangrijke troef voor de private markt”, aldus het Verbond.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.