m-p-linkedin
16-08-2016

Welke keuzes bij samenvoeging WGA Vast en Flex

Zoals u leest op onze website en in de media, gaat per 1-1-2017 de financiering van de WGA veranderen. WGA vast en flex worden samengevoegd. Voor alle werkgevers ontstaat er vanaf 1 januari 2017 een nieuwe situatie. Dit ongeacht of u nu verzekerd bent bij het UWV of een verzekeraar.

Keuzes
Welke keuzes kunt u maken en wat betekent dat? 

 • Blijven bij UWV: Er verandert niets, alles blijft zoals het was. Enige verandering is dat u nog maar 1 WGA premie betaald aan het UWV. Let op: wanneer u de maximale premie betaald voor WGA flex of WGA vast, dan kan dit leiden tot een hogere WGA premie.
 • Blijven bij Verzekeraar: De Verzekeraar zal gegevens opvragen om een goede inschatting te kunnen maken van het risico. Op basis daarvan ontvangt u een verlengingsvoorstel. Als beide partijen akkoord zijn met de nieuwe voorwaarden en premie, dan stuurt uw verzekeraar een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst.
 • Overstappen naar UWV: De werkgever geeft aan bij de Verzekeraar om de polis op te zeggen per 1-1-2017. De opzegging dient vóór 01-12-2016 door de Verzekeraar te zijn ontvangen. Uw Verzekeraar zal de bestaande garantieverklaring intrekken. Als werkgever moet u minimaal 3 jaar blijven bij het UWV. Bij de vaststelling van de premie voor (middel)grote bedrijven zal door het UWV gekeken worden naar alle historische WGA-lasten (die zowel bij een Verzekeraar als bij het UWV veroorzaakt zijn). Dit kan leiden tot een forse gedifferentieerde WGA premie. Helemaal als er ook in de WGA flex nog schade zit.
 • Overstappen naar Verzekeraar: De Verzekeraar vraagt gegevens op om een goede aanbieding te kunnen doen. Als de werkgever akkoord gaat, zal de Verzekeraar een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst sturen. De werkgever dient zelf aan te geven bij de Belastingdienst eigen risicodrager te willen worden. Als u nog geen eigenrisicodrager bent, dan moet uw aanvraag voor 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bent u al wel eigenrisicodrager voor de WGA, dan heeft u uitstel tot en met 31 december 2016.

Uw mogelijkheden

 • Bent u geen eigen risicodrager WGA of de ZW en overweegt u dit te worden dan is haast geboden voor het opvragen van offertes bij verzekeraars. U dient voor 1 oktober te beslissen. Mocht dit niet lukken dan kunt u ook beslissen voor 1 april 2017 en wordt u per 1 juli 2017 eigen risicodrager. Op deze manier kunt u een overwogen keuze maken. Ook indien u per 1 juli 2017 eigen risicodrager wordt blijven de staartlasten bij het UWV.
 • Bent u eigen risicodrager voor de WGA of de ZW kan dient u voor 31 december 2016 te beslissen. U ontvangt van uw verzekeraar de premies voor de WGA en of ZW en in september volgen de premies van het UWV. Daarna heeft u de tijd een overwogen keuze te maken.

Advies accountant
Veel bedrijven hebben hun accountant om advies gevraagd, om zodoende zelf een afgewogen keuze te kunnen maken. Echter deze materie vraagt om gedegen marktkennis en bovendien de mogelijkheid tot het aanvragen van offertes bij verzekeraars, om zodoende tot het beste advies te komen. De accountancy markt mist deze specifieke marktkennis. Bovendien kunnen accountants zelf geen offertes aanvragen bij (de meeste) verzekeraars.

Hoe dan wel?
Laat uw accountant voor een compleet advies een inkomensadviseur inschakelen. Zo weet u zeker dat u een gedegen keuze maakt. Advisering omtrent eigenrisico-dragerschap is onze corebusiness. Wij maken dit verfrissend eenvoudig voor u. Als u ons de benodigde gegevens stuurt, doen wij een eerste check op de premies die u betaalt aan de Belastingdienst voor WGA Vast, WGA Flex en Ziektewet. Vervolgens analyseren wij uw WGA- en Ziektewet-instroom, de langdurig zieken en voeren wij voor u een marktonderzoek uit. Op basis van dit marktonderzoek geven wij u advies. Hierbij houden wij rekening met toekomstige verplichtingen bij het UWV en private verzekeraars. Zo maakt u tijdig een weloverwogen keuze om het Ziektewet en WGA risico per 1 januari 2017 onder te brengen bij een verzekeraar, het UWV of om dit zelf te dragen. Uiteraard ondersteunen wij u daarna met de implementatie van uw keuze binnen uw organisatie.

Investering
Wij bieden u het inventarisatiegesprek kosteloos aan. Op basis daarvan kunnen wij een goede inschatting geven of het verstandig is om een vervolgtraject in gang te zetten. Uw investering voor een eventueel vervolgtraject is minimaal 1.950 euro. De totale investering is afhankelijk van het aantal loonheffingennummers en werknemers.

Planning
Als u zo snel mogelijk in actie komt en contact opneemt met ons, dan kunnen wij u (als de verzekeraars kunnen meewerken) volgens onderstaande planning helpen:

 • Nu: marktonderzoek en adviestraject.
 • 08-09-2016: Deadline beslissing. Advies aanvraag Ondernemingsraad (bij overstap van UWV naar Eigenrisicodragerschap).
 • 15-09-2016: Invullen formulieren aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet, ten behoeve van Belastingdienst (bij overstap van UWV naar Eigenrisicodragerschap). Getekende offertes dienstverleners.
 • 01-10-2016: Garantieverklaring (bij WGA ERD) wordt door verzekeraar afgegeven aan Belastingdienst. Verklaring BIG geregistreerde arts (bij ZW ERD) wordt afgegeven door de gekozen dienstverlener.
 • 01-10-2016 – 31-12-2016: implementatietraject.

Zoals eerder aangegeven kunt u ook een beslissing nemen vóór 1-4-2017. U wordt dan per 1-7-2017 eigenrisicodrager. Neem voor meer informatie of een afspraak contact met ons op.

Ook interessant

 • 08-10-2019

  Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

  Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

 • 09-07-2019

  Floreijn lanceert Flow

  Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.