m-p-linkedin
15-12-2014

Wat gaat u doen met de wijzigingen WGA ERD per 1-1-2016?

Let op: dit artikel is van eind 2014. Inmiddels is er al weer behoorlijk wat gewijzigd door de minister. Klik hier voor onze informatie over de laatste stand van zaken.

Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) veranderen per 1 januari 2016 de spelregels voor WGA Eigenrisicodragerschap. De overheid heeft besloten veranderingen door te voeren in de groep werknemers (vast of flex) die, als ze arbeidsongeschikt worden, voor rekening van de werkgever komen.

Extra premie
U als werkgever heeft  de eerste stappen van deze wijziging al gemerkt. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie.  In 2015 zijn er geen wijzigingen en blijft het UWV de regeling voor WGA-Flex uitvoeren. Per 1 januari 2016 treedt de volgende stap in werking en wordt het risico van WGA-Vast en WGA-Flex aan elkaar gekoppeld. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager wordt, blijft of teruggaat naar het UWV.

Risicowijziging
Door een behoorlijke risicowijziging dient u als werkgever dus per 1 januari 2016 opnieuw de keuze te maken. Wordt u eigenrisicodrager voor de WGA  (en dan ook voor de zogenaamde flex-krachten)? Of blijft u eigenrisicodrager voor de WGA? Of brengt u het WGA-risico onder bij het UWV?

Welke keuze u in het recente verleden ook heeft gemaakt, dit hoeft niet persé de beste keuze per 1 januari 2016 te zijn. Verschillende onderwerpen gaan voor deze nieuw te maken keuze een belangrijke rol spelen. Zoals bestaande werknemers (vast of flex) met een WGA-status, langdurig zieke werknemers die eventueel de WIA gaan instromen, aanpassing  van de polissen door de verzekeraars in verband met uitbreiding van de dekking  en de nieuwe proposities van verzekeraars in een nieuwe markt.

Weloverwogen keuze
WGA Eigenrisicodragerschap is een lastige materie. En daarmee is het soms voor u als werkgever lastig om gevolgen en effecten,  zeker voor de lange termijn, te overzien. Uiteraard gaan wij u helpen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken tussen het UWV en het WGA Eigenrisicodragerschap per 1 januari 2016

Let wel, deze (hernieuwde) keuze moet gemaakt worden vóór 1 oktober 2015. Omdat vóór die datum de Belastingdienst geïnformeerd moet zijn over een eventueel WGA Eigenrisicodragerschap. Wij informeren en adviseren u dan ook graag verder in het voorjaar van 2015, zodat u tijdig een juiste beslissing kunt nemen.

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.