m-p-linkedin
07-08-2017

Verzekeraars presenteren standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

Om een goede keuze te maken tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering, kunnen deelnemers voortaan gebruik maken van gestandaardiseerde informatie. Alle pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om bij de communicatie richting de deelnemers een nieuw standaardmodel te hanteren.

Het standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ en de bijbehorende handleiding zijn daarom vanaf nu te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. Door de informatie te standaardiseren, wordt het voor deelnemers gemakkelijker om de verschillende producten en uitvoerders te beoordelen en na te gaan wat het beste bij hun situatie past. In de handleiding vinden pensioenuitvoerders nadere informatie over het invullen van het standaardmodel.

Co-creatie
Het model is afgelopen jaar ontwikkeld door de sector, waarbij intensief is samengewerkt met de Verzekeringscommunity van het Verbond. Daarin zitten ruim 150 consumenten die in een online platform met de sector meedenken en meepraten. Ongeveer vijftig van hen hebben volop bijgedragen aan de totstandkoming van het conceptmodel. In plaats van achteraf toetsen of de ontwikkelde producten aanslaan bij consumenten, is ervoor gekozen om de doelgroep vanaf het begin gedurende de hele ontwikkelfase te betrekken. Zowel de betrokken consumenten als de verzekeraars zijn enthousiast over deze vorm van co-creatie. Aan het eind van het traject heeft Motivaction een kwantitatief vervolgonderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid en de waardering van het standaardmodel onder een grote groep deelnemers.

Toezichthouder
Toezichthouder AFM is positief over het eindresultaat, dat inmiddels de goedkeuring van het ministerie van Sociale Zaken heeft. Karina Raaijmakers, hoofd toezicht Verzekeren en Pensioenen bij toezichthouder AFM: “Pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen stellen met dit standaardmodel deelnemers in staat om vaste en variabele pensioenen, bij verschillende pensioenuitvoerders, te vergelijken. Het model zorgt ervoor dat deelnemerspecifieke informatie op een vergelijkbare wijze wordt gepresenteerd. Hierdoor past het bij de beweging die we zien naar informatie die steeds meer aansluit bij de situatie van de individuele deelnemer.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.