floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
23-11-2016

Vertraging bij verbeteren pensioencommunicatie

Het oorspronkelijke streven om in de loop van 2017 voor alle pensioendeelnemers het te bereiken pensioen weer te geven in drie scenario’s loopt enige vertraging op. Staatssecretaris Klijnsma laat de Tweede Kamer weten dat dit opschuift naar 2018.

Meer tijd nodig
De uitwerking van de rekenmethoden heeft meer tijd gekost dan voorzien was. Verder is gebleken dat er meer tijd nodig is om te bezien op welke wijze de drie berekende scenariobedragen – een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag –het best kunnen worden gecommuniceerd naar de pensioendeelnemers.

Twee rekenmethoden
Er zijn twee rekenmethoden ontwikkeld. Opmerkelijk is dat AFM en DNB een duidelijke voorkeur hebben voor rekenmethode 1, maar dat Klijnsma ook rekenmethode 2 wil toestaan. Klijnsma: "Toezichthouder AFM benadrukt dat de deelnemer op basis van de pensioeninformatie adequate keuzes moet kunnen maken, en hecht daarom aan de optelbaarheid, vergelijkbaarheid en consistentie van de pensioenuitkomsten voor die deelnemer. Vanuit dat oogpunt heeft de AFM een voorkeur voor het gebruik van rekenmethode 1. Toezichthouder DNB onderschrijft dit. Om reden van administratieve lasten, uitvoerbaarheid en draagvlak is gekozen voor bovenstaande benadering waarbij de uitvoerders de methode kiezen die het beste aansluit bij de beschikbare gegevens in hun administratie. Bij de verdere uitwerking zal nauwgezet worden bewaakt dat het resultaat begrijpelijk is voor deelnemers en dat de bedragen optelbaar zijn, ook als ze met verschillende methoden berekend zijn."

Meer inzicht in pensioenbedragen
De Wet Pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. De bedragen moeten ook rekening houden met de verwachte inflatie en prijsindexatie verleend door de pensioenuitvoerder. De bedoeling van de wet is dat op deze manier meer inzicht ontstaat in de koopkrachteffecten en risico’s van pensioen.


Bron: VVP

Ook interessant

  • 28-02-2019

    Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

    Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

  • 07-02-2019

    Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

    Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.