floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
15-01-2019

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 2020 geen tien, maar vijf jaar WGA-uitkeringen betalen. Deze wijzigingen gaan echter niet door.

Het regeerakkoord bevatte verschillende plannen voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet werk en inkomens naar arbeidsvermogen (WIA). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarna met die maatregelen aan de slag gegaan. Onlangs liet de bewindsman weten welke maatregelen voor de loondoorbetalingsplicht en re-integratie haalbaar zijn en worden doorgezet. Hetzelfde deed hij voor de wijzigingen van de WIA. Meest in het oog springend was dat de periode van loondoorbetalingsplicht bij ziekte toch twee jaar blijft duren. Maar er zijn nog twee voorgenomen wijzigingen gesneuveld die voor werkgevers aantrekkelijk zouden kunnen zijn: mildere regels voor de loonsanctie en een kortere periode van WGA-premiedifferentiatie.

Mildere regels voor loonsanctie bij re-integratie
Het vorige kabinet nam voor om een einde te maken aan loonsancties voor eigenrisicodragers. Zij zouden al voldoende prikkels krijgen om aan re-integratie te werken. Voor andere werkgevers (met een publieke verzekering voor de WGA) zou de kans op een loonsanctie verkleind kunnen worden met een tussentijds oordeel van UWV over de re-integratie. In het regeerakkoord van 2017 gaven de coalitiepartijen aan dit plan te willen vasthouden. Minister Koolmees heeft met de sociale partners hierover gesproken. Er bleek onvoldoende steun voor het plan te zijn en dus is dit nu vervallen.

Kortere periode van WGA-premiedifferentiatie
Als vervolg op het regeerakkoord bracht het kabinet in 2018 een conceptwetsvoorstel naar buiten dat werkgevers vijf jaar (in plaats van tien jaar) verantwoordelijk zou maken voor de WGA-uitkering van langdurig zieke (ex-)werknemers. Werkgevers zouden hierdoor minder financiële risico’s lopen. Het kabinet wilde de wijziging per 2020 invoeren. Echter gaat ook dit niet door, want in dezelfde gesprekken als die over de sanctioneringsbevoegdheden van UWV is besloten niet door te gaan met het verkorten van de periode voor het betalen van de WGA-uitkeringen.

Bron: HRRendement

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.