floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
11-05-2016

Variabel pensioen kan niet vast worden

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel Verbeterde premieregeling, kan er waarschijnlijk al per 1 augustus 2016 voor worden gekozen om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door te gaan met het beleggen van het opgebouwde pensioenkapitaal.

Op 10 maart 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verbeterde premieregeling. De Eerste Kamer stemt op 31 mei 2016 over dit voorstel, dat tijdens de voorbereidingen onder de Eerste Kamerleden tot een aantal vragen heeft geleid. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft deze vragen onlangs beantwoord en de inhoud van het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling verduidelijkt. Daarbij heeft zij aangegeven dat de nieuwe regelgeving waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in werking zal treden. De eerder genoemde datum van 1 juli 2016 is van de baan.

Een pensioenuitkering moet aan een aantal voorwaarden voldoen
Ee meest in het oog springende verduidelijking is het antwoord op de vraag in hoeverre het mogelijk is dat pensioenuitvoerders op de pensioendatum bepalen dat er op termijn kan worden overgestapt van doorbeleggen (een variabele uitkering) naar een vaste pensioenuitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om een variabele pensioenuitkering na verloop van tijd om te zetten naar een vastgestelde uitkering.
Een pensioenuitkering moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat in de pensioenovereenkomst moet zijn vastgelegd wat de hoogte van de vastgestelde uitkering bij de ingangsdatum van het pensioen is. Bij een variabele uitkering die na een periode zou overgaan in een vastgestelde uitkering is het niet mogelijk dit bedrag vast te leggen. De hoogte van de vastgestelde uitkering is in dat geval afhankelijk van de resultaten gedurende de variabele periode.

Ook interessant

  • 28-02-2019

    Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

    Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

  • 07-02-2019

    Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

    Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.