m-p-linkedin
25-02-2015

Tijdelijke goedkeuring pensioeningang eerste van de maand

Op 23 januari 2015 heeft de belastingdienst aangegeven met welke (actuarieel herrekende) opbouwpercentages rekening gehouden dient te worden, als de pensioeningangsdatum ligt vóór de 67ste verjaardag. Het was opmerkelijk dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) in het nieuwe Vraag & Antwoord een afzonderlijke regel had opgenomen voor pensioeningang op leeftijd 66 11/12e.

Dit is opgenomen als een tegemoetkoming voor veel pensioenregelingen waarin de pensioeningang wordt omschreven als “de eerste van de maand waarin de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt” of woorden van gelijke strekking. Bij werkgevers was niet altijd bekend dat dit in feite betekent dat het fiscaal maximale opbouwpercentage, dat immers geldt voor een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd, herrekend dient te worden.

Door Helma Lodders (VVD) zijn hierover kamervragen gesteld. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de vragen, mede namens de staatssecretatis van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gisteren beantwoord.

De staatssecretaris is het in principe met de vragenstelster eens dat de geringe actuariële korting (0,0012% per jaar) niet opweegt tegen de extra administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. Hij staat dan ook toe dat deze korting tijdelijk achterwege kan blijven waardoor er een verruiming van de fiscale ruimte ontstaat.

Deze goedkeuring geldt voor een periode van twee jaar. Daarna dienen de pensioenregelingen en de administratiesystemen van de uitvoerders aangepast te zijn. Zodat bij een eerdere ingang dan het bereiken van de 67-jarige leeftijd, er in alle gevallen actuarieel wordt gekort. 

Hier vindt u de gehele brief van de staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.