m-p-linkedin
28-08-2015

SCP rapport Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Werkenden in Nederland willen in de eerste plaats zekerheid over hun toekomstige pensioen. Dat wordt nog belangrijker gevonden dan solidariteit. Ook is er behoefte aan meer keuzevrijheid, met name als het gaat om te sparen voor vervroegd pensioen. Daarentegen zullen veel mensen die keuzevrijheid in de praktijk niet benutten en blijven bij de standaardregeling.

Voorstanders van een collectieve pensioenregeling zijn met name te vinden bij de midden- en lagere inkomens en bij leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar. Jongeren en beter verdienenden zijn vaker voorstander van een (deels) individuele pensioenregeling. Deze conclusies staan in de op 26 augustus 2015 verschenen studie Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid, die het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van het ministerie van SZW heeft uitgevoerd.

Het onderzoek, naar het draagvlak voor solidariteit in aanvullende pensioenen, is uitgevoerd als uitvloeisel van de nationale Pensioendialoog die SZW in 2014 is gestart. Hoe kijkt de Nederlander naar het pensioenstelsel? Willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven mensen de voorkeur aan collectieve of juist aan individuele pensioenregelingen? Voldoet het huidige pensioenstelsel nog wel aan de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden? Het rapport gaat hier nader op in.

Het volledige rapport kunt u hier downoladen. 

 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.