floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
24-06-2016

Premiebeleid verzuimverzekeringen transparanter

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben op 22 juni een convenant gesloten om te voorkomen dat kleine en middelgrote werkgevers geconfronteerd worden met onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. In het convenant is vastgelegd dat deze werkgevers in de offertefase duidelijk geïnformeerd worden over de gehanteerde premiemethodiek en de factoren die daarop van invloed zijn.

Transparantie
Dit convenant biedt meer transparantie en betere voorlichting, waardoor werkgevers een beter inzicht en reëler verwachtingspatroon van onze dienstverlening en verzuimproducten krijgen”, stelde Richard Weurding (algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars) vast bij de ondertekening.
Volgens minister Lodewijk Asscher zorgt het convenant voor meer transparantie, waardoor werkgevers bewuster en beter geïnformeerd voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken zullen krijgen met onverwachte premiefluctuaties. De afspraken worden uitgewerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari van kracht wordt voor leden van het Verbond.

Zelden langdurig zieken
Met name kleine en middelgrote werkgevers verzekeren zich tegen de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Kleine werkgevers krijgen in de praktijk gemiddeld genomen echter zelden te maken met langdurig zieke werknemers. Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede ‘ontzorgende’ polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen. 

Onverwacht grote premiestijging
In sommige gevallen is de premie voor een verzuimverzekering grotendeels gebaseerd op het eigen schadeverleden. Dat heeft tot gevolg dat de premie kan dalen als over een langere periode geen uitkeringen worden gedaan. Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop.

Vergroten van inzicht
Het is volgens minister Asscher en het Verbond van groot belang dat werkgevers bij het sluiten van een verzuimverzekering de belangrijkste eigenschappen goed voor ogen hebben. Door vooraf inzicht te hebben in de wijze van premiestelling en factoren die van invloed zijn op de premie, bijvoorbeeld de invloed van langdurig verzuim, kunnen werkgevers een meer bewuste keuze maken, en waar mogelijk factoren beïnvloeden. Ook de onlangs geïntroduceerde verzekeringskaarten helpen bij het vergroten van het inzicht.


Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.