m-p-linkedin
18-01-2017

Pensioenrichtleeftijd definitief naar 68 jaar

De pensioenrichtleeftijd gaat met ingang van 1 januari 2018 met één jaar omhoog, van 67 naar 68 jaar.

Verhoging pensioenrichtleeftijd
Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan gemiddelde levensverwachting voor de Nederlandse bevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze vast. Voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw gebruikt men de pensioenrichtleeftijd als ‘rekenleeftijd’.

Verhoging in 2018 definitief
De gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2028 bedraagt volgens het CBS 21,31 jaar. De pensioenrichtleeftijd gaat als gevolg daarvan met ingang van 1 januari 2018 met één jaar omhoog: van 67 naar 68 jaar. Op 31 oktober 2016 maakte de staatssecretaris dit in een nieuwsbericht bekend. Anders dan bij de AOW was voor het verhogen van de pensioenrichtleeftijd nog wel een algemene maatregel van bestuur noodzakelijk. Deze publiceerde de staatssecretaris op 21 december 2016 in de Staatscourant. Daarmee werd de pensioenrichtleeftijd in 2018 definitief 68 jaar.

Dit betekent dat bij de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 moet worden uitgegaan van deze pensioenrichtleeftijd. Anders ontstaat een fiscaal bovenmatige situatie. Een vergelijkbare situatie met die van 1 januari 2015, toen de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar 67 jaar ging. In tegenstelling tot 2015 wijzigen de maximale opbouwpercentages voor middeloon- en eindloonregelingen niet.

Verhoging AOW-leeftijd vanaf 2022
Door de toegenomen levensverwachting stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd met ingang van 1 januari 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Deze mededeling deed staatssecretaris Klijnsma op 31 oktober 2016. In 2017 en 2018 bedraagt de AOW-ingangsdatum op basis van de reeds wettelijk vastgelegde verhogingen respectievelijk 65 jaar en 9 maanden en 66 jaar.

Deelnemingsjarenpensioen
De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ook gevolgen voor het deelnemingsjarenpensioen. De richtleeftijd voor het deelnemingsjarenpensioen en het minimale aantal deelnemingsjaren verschuiven. De wetgever introduceerde het deelnemingsjarenpensioen bij de afschaffing van VUT en prepensioen per 1 januari 2005. Deze pensioenvorm moet mensen met een zwaar beroep en een lang dienstverband in de gelegenheid te stellen om eerder met pensioen te gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd, zonder dat het pensioen actuarieel verlaagd wordt. In de praktijk blijkt dat er heel weinig mensen gebruik maken van deze regeling.

Hoe nu verder?
Het is onze verwachting dat werkgevers in de komende maanden benaderd worden door hun pensioenuitvoerder met het voorstel de pensioenrichtleeftijd in het reglement te verhogen naar 68 jaar. Graag helpen wij u inzicht te krijgen wat deze verhoging specifiek voor de pensioenregeling van uw werknemers betekent.

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.