floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
17-11-2015

Onderzoek toegang bedrijfstakpensioenregeling tot algemeen pensioenfonds

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat zij een wetsvoorstel zal indienen dat regelt dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook toegang krijgen tot het algemeen pensioenfonds. Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.

Het kabinet ziet de tendens naar consolidatie in de pensioensector en begrijpt de wens van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om via het algemeen pensioenfonds tot schaalvergroting te komen. Daarom is een onderzoek verricht om de mogelijkheden te verkennen om ook die pensioenfondsen toegang te verlenen tot het algemeen pensioenfonds. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de wijze van verplichtstelling aangepast dient te worden. Niet het bedrijfstakpensioenfonds, maar de bedrijfstakpensioenregeling zal verplicht worden gesteld. De onderzoekers geven daarbij aan dat het noodzakelijk is dat de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling een eigen collectiviteitkring vormt binnen het algemeen pensioenfonds om de solidariteit te behouden. 

De kamerbrief vindt u hier. Deze brief is een begeleidend schrijven bij het Onderzoek Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds, dat in opdracht is gemaakt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën.

 
Bron: Rijksoverheid

 

 

Ook interessant

  • 28-02-2019

    Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

    Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

  • 07-02-2019

    Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

    Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.