m-p-linkedin
29-09-2016

NZa brengt zorgverzekeringsmarkt in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft drie rapporten openbaar gemaakt over de zorgverzekeringsmarkt. De rapporten laten over het geheel genomen een stabiel beeld van de zorgverzekeringsmarkt zien en bieden onderbouwing voor het vertrouwen in de solidariteit van de zorgverzekeringsmarkt. Met de rapporten brengt de NZa een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart. De Minister van VWS biedt de rapporten aan aan de Tweede Kamer.

Risicosolidariteit
Risicosolidariteit is een belangrijke pijler van ons zorgstelsel. Iedereen - jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond - heeft recht op toegang tot betaalbare zorg. Zorgverzekeraars erkennen het belang van risicosolidariteit. Zij gebruiken winsten op de ene polis om de verliezen bij andere polissen te compenseren. Hiermee hebben alle verzekerden tegen een redelijke premie toegang tot zorg.

Dezelfde polis, andere prijs
Zorgverzekeraars mogen niet voor identieke polissen verschillende premies vragen (verbod op premiedifferentiatie). Op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt zijn 25 zorgverzekeraars actief. Deze 25 zijn onderdeel van 9 verschillende concerns. Het komt voor dat ze binnen één concern (vrijwel) dezelfde polis aanbieden onder verschillende namen en tegen verschillende premies. Op deze manier kan een concern met verschillende zorgverzekeraars het verbod op premiedifferentiatie omzeilen. Dat is niet wenselijk en daarom zal de NZa dit nauwlettend blijven volgen.

Vergelijken loont
Terwijl de inhoud zeer vergelijkbaar is, zijn de premie en de extra service door de verzekeraar niet altijd gelijk. Het kan dus lonen om te controleren of je huidige polis goedkoper wordt aangeboden door een andere verzekeraar. Om het vergelijken makkelijker te maken verplicht de NZa zorgverzekeraars om voor 2017 op hun website een overzicht te geven van polissen die gelijk zijn of sterk op elkaar lijken.

Risicoverevening cruciaal
De kans bestaat dat in de toekomst de druk op verzekeraars toeneemt, bijvoorbeeld door meer concurrentie of hogere kapitaaleisen. Dit kan ertoe leiden dat verzekeraars actiever gaan sturen op risico's en dat de solidariteit onder druk komt te staan. Om prikkels voor het selecteren van winstgevende verzekerden weg te nemen, is het advies aan de Minister om het risicovereveningssysteem door te ontwikkelen. Risicoverevening is cruciaal voor een goede balans tussen meer en minder zorgvragende verzekerden van een zorgverzekeraar.

Overstappers
De belangrijkste conclusie uit de Marktscan 2016 is dat de zorgverzekeringsmarkt stabiel is. Er zijn weinig veranderingen ten opzichte van vorige jaren. Bij het overstapgedrag van verzekerden valt op dat mensen met een smalle beurs minder vaak kiezen voor een vrijwillig eigen risico en/of een polis met beperkende voorwaarden. De gedachte dat mensen met een laag inkomen vaker zouden kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico al dan niet in combinatie met een budgetpolis, is niet in overeenstemming met de feiten.

De rapporten vindt u onderaan deze pagina.

 

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.