floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
05-01-2015

Nieuwe wetten per 1 januari 2015

Voor werknemers zijn er weer een hoop nieuwe wetten en regels in werking gezet. De belangrijkste wetswijzigingen op een rij:

 • Verhoogde AOW-leeftijd: de AOW-leeftijd is gestegen naar 65 jaar en drie maanden.

 • Versobering pensioenkader: Het opbouwpercentage voor fiscaal vriendelijk pensioensparen zakt van 2,15% naar 1,875% voor middelloonregelingen. Voor eindloonregelingen is het nieuwe opbouwpercentage 1,657%.

 • Wet werk en zekerheid (Wwz): er vinden wijzigingen plaats in het arbeidsrecht:
  • In tijdelijke contracten van zes maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan.
  • Er geldt een aanzegtermijn bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer: de werkgever moet uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van het contract schriftelijk laten weten of hij het contract verlengt en onder welke voorwaarden.
  • Een concurrentiebeding in tijdelijke contracten is alleen nog toegestaan bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks en/of vast in dienst zijn. Volgens de nieuwe regels mogen deze krachten niet meer ontslagen worden als de payrollovereenkomst wordt opgezegd.
 • Participatiewet: Werkgevers moeten banen gaan creëren voor arbeidsbeperkten. Het gaat om 5.000 banen in de periode 2015-2017.

 • Wet arbeid en zorg (WAZO): er zijn nieuwe regels voor het bevallings-, kraam-, ouderschaps- en zorgverlof. En werknemers kunnen nu één keer per jaar een aanvraag indienen voor het wijzigen van hun contractuele arbeidsduur. Voorheen was dit één keer per twee jaar.

 • Werkkostenregeling (WKR): De werkkostenregeling is verplicht voor alle werkgevers. Het is nu niet meer mogelijk om gebruik te maken van het oude systeem voor vergoedingen en verstrekkingen. De vrije ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom.

Ook interessant

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.