floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
27-01-2017

Nieuwe beschikking Whk 2017 na beëindigen eigen risico dragen WGA

Was u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA en bent u dat in 2017 niet meer? Dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin de Belastingdienst uw eigenrisicodragerschap beëindigt en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt de beschikkingen zo snel mogelijk en uiterlijk maart 2017.

De beschikking met het percentage premie Whk 2017 die u in december 2016 heeft gekregen, gaat de Belastingdienst herzien. U hoeft hier dus geen bezwaar tegen te maken.

Wat moet u doen?
Wat u moet doen tot u de nieuwe beschikking hebt, hangt ervan af of u een kleine of (middel)grote werkgever bent:

Kleine werkgever
Als kleine werkgever gebruikt u in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017. U vindt deze premie in Tabel 10a van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017.

Middelgrote en grote werkgevers
Middelgrote en grote werkgevers kunnen in hun aangifte loonheffingen 2017 het percentage van 0% gebruiken, zoals staat in onze beschikking van december 2016.

De nieuwe percentages gelden vanaf 1 januari 2017. Als u de nieuwe beschikking hebt, vergelijkt u het nieuwe percentage Whk met het percentage in uw aangiften. Als dit afwijkt, corrigeert u uw aangiften vanaf 1 januari 2017.

 

Bron: Belastingdienst actueel

Ook interessant

  • 28-02-2019

    Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

    Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

  • 07-02-2019

    Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

    Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.