floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
20-01-2015

Klijnsma rondt pensioendialoog af

Nieuwsbericht | 19-01-2015

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de bijeenkomsten in het land in het kader van De Nationale Pensioendialoog met een slotbijeenkomst in Nieuwegein afgerond. De bijdragen tot nu toe zijn samengevat in een vijftal punten. Klijnsma heeft deze opgenomen in een voortgangsrapportage die vanmiddag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Staatssecretaris Klijnsma: "Er is veel meegepraat en meegedacht. Zonder taboes. En dat was ook precies de bedoeling. De dialoog heeft een vracht aan ideeën, visies en voorstellen opgeleverd. We gaan de komende maanden benutten om de opbrengst te vertalen naar bruikbare bouwstenen en mogelijke beleidsrichtingen voor een pensioenstelsel waarmee we verder de 21ste eeuw in kunnen."

Rode draden

De dialoog in het land heeft duidelijk gemaakt dat aanpassingen aan het pensioenstelsel nodig zijn om het goede te kunnen behouden. De veranderende arbeidsmarkt is daarvoor een belangrijke aanleiding. Ook benadrukken veel mensen en organisaties het belang van betere communicatie en het minder complex en transparanter maken van het pensioenstelsel. Verder is er behoefte aan meer aansluiting bij individuele behoeftes. Het pensioen zou beter afgestemd moeten worden op het levenspatroon van de deelnemer. Veel mensen geven aan dat zij meer vertrouwen zouden krijgen als ze meer te zeggen krijgen over hun pensioen. De meeste participanten aan de dialoog vinden solidariteit in beginsel belangrijk, maar verschillen van mening over de mate en de richting waarin die solidariteit wenselijk is. Ten slotte is verantwoordelijkheid een belangrijk punt in de discussie. De opvattingen over wie waar voor verantwoordelijk zou moeten zijn lopen uiteen. Wel verwacht de burger dat de overheid een bestaansminimum garandeert voor de oude dag.

De Nationale Pensioendialoog

Klijnsma wilde met deze open en brede dialoog van de samenleving, de sector, wetenschappers, belangenvertegenwoordigers en denktanks horen hoe het aanvullend pensioenstelsel nog beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven in de 21ste eeuw.

De focus van de dialoog is vooral de maatschappelijke houdbaarheid van ons stelsel. Demografische, economische, arbeidsmarktgerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot fundamentele vragen die de kern van ons pensioenstelsel raken.

Hoofdlijnennotitie

De opbrengst van de dialoog in het land met burgers en professionals en de inzichten uit eerdere oriëntaties vormen samen met het nog te ontvangen SER-advies en rapporten van het CPB en SCP de opmaat naar de Hoofdlijnennotitie. In die Hoofdlijnennotie zal het kabinet een aantal mogelijke beleidsvarianten schetsen waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De notitie zal voor de zomer aan de Kamer verzonden worden.

De bijdragen aan De Nationale Pensioendialoog zijn terug te lezen op 
www.denationalepensioendialoog.nl

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant

  • 28-02-2019

    Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

    Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

  • 07-02-2019

    Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

    Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.