m-p-linkedin
23-04-2018

Hogere uitstroom bij eigenrisicodragers voor de WGA

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans groter dat langdurig zieke werknemers op termijn weer herstellen en dus uitstromen uit de WGA. Voor het aantal werknemers dat in de WGA belandt, maakt het niet uit hoe de werkgever hiervoor verzekerd is.

Van alle zieke werknemers die tien jaar geleden in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) terechtkwamen, was bij eigenrisicodragers eind 2017 19% hersteld, en bij werkgevers die via UWV verzekerd zijn maar 16%. Dat blijkt uit een recent Kennisverslag van UWV (pdf). Ook het aantal werknemers dat vanuit de WGA is doorgestroomd naar de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) ligt bij eigenrisicodragers iets hoger.

Instroom in WGA verschilt niet
Het percentage werknemers dat instroomt in de WGA verschilt niet significant tussen werkgevers die eigenrisicodrager zijn en werkgevers die het WGA-risico publiek hebben verzekerd. Voor beide groepen werkgevers zorgen de Wet verbetering poortwachter en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte er wel voor dat zij zich inspannen voor een snelle re-integratie van zieke werknemers.  
Dat betekent dat eigenrisicodrager voor de WGA worden dus vooral voordeel oplevert als uw organisatie de uitstroom uit de WGA weet te stimuleren. Dat bespaart uitkeringskosten, wat ook weer effect kan hebben op de premie die uw organisatie verschuldigd is.

WGA-risico zelf dragen of particulier verzekeren
Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt uw organisatie geen WGA-premie als onderdeel van de premie Werkhervattingskas (Whk). In plaats daarvan draait de werkgever zelf op voor de eerste tien jaar van de uitkering van werknemers die gedeeltelijk of niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden. Deze tien jaar komen bovenop de twee jaar loondoorbetalingsplicht die werkgevers hebben als werknemers ziek worden. Na tien jaar neemt UWV de uitkeringsverplichting van de WGA over. De meeste werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden, sluiten hier een particuliere verzekering (tool) voor af.

Bron: rendement.nl

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.