floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
30-01-2017

Gewijzigde regels voor uitstel pensioen vanaf 2017

Twee bepalingen geschrapt
Het kabinet heeft per 1 januari 2017 een tweetal bepalingen geschrapt die in de praktijk vragen opleverde, maar zelden acties. Het gaat daarbij om het afschaffen van het doorwerkvereiste als de deelnemer de pensioendatum wil uitstellen en de 100%-toets.

Vanaf 2017 is er fiscaal geen belemmering meer voor de deelnemer om de pensioeningangsdatum uit te stellen naar bijvoorbeeld de AOW-ingangsdatum. Dit kan dan ook als de deelnemer niet meer werkt. Omdat de 100%-toets op dezelfde datum komt te vervallen is er nooit meer kans op bovenmatigheid.

 • Doorwerkvereiste vervalt
  Doorwerken na het bereiken van de pensioendatum mocht alleen voor zover de werknemer daarna nog werkt. Dit heet het doorwerkvereiste. Omdat pensioenuitvoerders jaarlijks moesten toetsen in hoeverre deelnemers nog door werkten, leidde dit tot hoge administratieve lasten. De overheid heeft daarom het doorwerkvereiste afgeschaft. Dit betekent dat het pensioen kan worden uitgesteld, ook al werkt men niet door.
 • 100%-grens vervalt
  Ouderdomspensioen mocht volgens wetgeving niet hoger zijn dan 100% van het laatste loon. Pensioen mocht dan niet verder worden opgebouwd. En bij beschikbare premieregelingen moest het deel dat boven de 100% uitkomt in één keer uitgekeerd worden. Deze regel kende maar liefst acht uitzonderingen. De verplichte toetsing door pensioenuitvoerders was complex en duur. Dit terwijl de kans dat werknemers de 100% grens halen steeds kleiner wordt doordat de fiscale grenzen voor pensioenopbouw de laatste jaren zijn verlaagd. Daarom is dit ook afgeschaft.

Hiermee is vanaf 2017 het uitstellen van pensioen nog maar gebonden aan één voorwaarde, namelijk dat het pensioen uiterlijk moet ingaan op de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
Wij moeten steeds langer doorwerken. Niet iedereen kan dat (meer) in zijn huidige functie. Voor zowel werkgever als werknemer kan dit leiden tot problemen. Wij helpen u graag bij het invullen van uw beleid rondom personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Ook interessant

 • 28-02-2019

  Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

  Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

 • 07-02-2019

  Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

  Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. 

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.