m-p-linkedin
18-12-2014

Financieel drama dreigt voor nabestaandenpensioen topinkomens (6 maanden uitstel mogelijk voor de 100k+ problematiek)

Doordat de wetgeving lang onduidelijk was, hebben veel bedrijven nog geen oplossing voor de problematiek voor de werknemers met inkomens boven € 100.000. 1 januari 2015 komt nu heel dichtbij en het nabestaandenpensioen zou zelfs tot wel 40% lager kunnen uitvallen, als één van deze werknemers bijvoorbeeld op 2 januari zou overlijden. Floreijn heeft de oplossing: achteruitgang in partnerpensioen per direct verzekerd en 6 maanden uitstel om tot een definitieve oplossing te komen.

Wettelijke wijziging
De Eerste Kamer heeft medio dit jaar nieuwe wetgeving voor het zogenaamde Witteveenkader 2015 aangenomen. Het Witteveenkader geeft de fiscale spelregels rondom pensioen en begrenst de omkeerregel voor pensioen (zijnde: aanspraak vrijgesteld, uitkering belast). Met de gewijzigde fiscale pensioenwetgeving is de versobering van het pensioenstelsel per 1 januari 2015 een feit. Binnen de nieuwe wetgeving wordt de pensioenopbouw begrensd. Er mag straks geen pensioen meer worden opgebouwd boven een voltijds salaris van € 100.000 (bruto). De beperking geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dus voor de verzekeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid wijzigt er niets.

Voorbeeld
De partner van een 40-jarige werknemer met 5 dienstjaren en een bruto jaarsalaris van € 150.000, zou bij overlijden vanaf 1 januari 2015 geen jaarlijkse uitkering van € 53.500 bruto per jaar ontvangen, maar € 35.750 (uitgaande van een gemiddelde pensioenregeling). Dit is een achteruitgang van meer dan 32%. Bij een hoger inkomen of jongere leeftijd neemt deze achteruitgang nog grotere vormen aan.

Netto pensioenregeling
Met de wijzigingen heeft de overheid de netto pensioenregeling geïntroduceerd. Doel van de netto pensioenregeling is om de betreffende werknemers in de gelegenheid te stellen om op vrijwillige basis netto pensioen op te bouwen.

De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling waarin je op basis van het daarvoor geldende reglement kan deelnemen. Binnen de netto pensioenregeling heb je de mogelijkheid te kiezen voor:

 • verzekeren van een netto partnerpensioen tijdens je dienstverband;
 • beleggen van een netto premie voor opbouw van een pensioenkapitaal op de pensioendatum.

Gevolgen van de wetgeving
Door de gewijzigde wetgeving is het niet meer mogelijk pensioen op te bouwen voor het salaris boven € 100.000. Vanaf 2015 bouwen de betreffende werknemers dus minder pensioen op. Dit heeft directe gevolgen voor het partnerpensioen.

Floreijn biedt de oplossing: Voorlopige regeling 2015
De tijd tot wijziging van de regeling is nog erg kort. Daarom kunt u als bedrijf kiezen om ‘tijd te kopen’ met een  ‘voorlopige regeling 2015’. Vanaf 1 januari 2015 verzekert u hierin voor de betreffende werknemers een netto partnerpensioen. Daarmee minimaliseert u de teruggang in pensioen voor de betreffende nabestaanden. Dit geeft u als werkgever extra tijd om in 2015 tot een definitieve oplossing te komen. Bovendien voorkomt u een tekort in nabestaandenpensioen voor uw werknemers vanaf 1 januari.

Na aanlevering van de benodigde gegevens zal Floreijn voor alle betreffende werknemers een gepersonaliseerde brief opstellen. Hierin worden de gevolgen van de veranderende wetgeving toegelicht, inclusief de daadwerkelijke achteruitgang in nabestaandenpensioen.

Hiermee heeft u als werkgever uw werknemers volledig geïnformeerd over de wijzigingen in de pensioenregeling en wat u als werkgever doet om risico’s te minimaliseren. In het eerste kwartaal van 2015 helpen wij u vervolgens bij het opzetten van een definitieve regeling.

De kosten voor het uitvoeren van de ‘voorlopige regeling 2015’ bedragen eenmalig € 995. Wilt u meer weten of gebruik maken van onze oplossing? Bel ons dan op het telefoonnummer 088-350 60 00 of stuur een email naar info@floreijn.nl.

Ook interessant

 • 08-10-2019

  Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

  Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

 • 09-07-2019

  Floreijn lanceert Flow

  Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.