m-p-linkedin
05-02-2014

Einde bijbetalingsverplichting waardeoverdracht in zicht

Het huidige systeem van individuele waardeoverdracht heeft nogal wat kritiek te verduren. Met name de bijbetalingskosten die waardeoverdracht soms met zich meebrengt, worden door werkgevers als belangrijk knelpunt ervaren. Eind januari heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft nog dit voorjaar met een planning voor nieuwe wetgeving te komen.  

Waarom een wijziging?
Het doel van het wettelijke recht op waardeoverdracht was het voorkomen van pensioenverlies na baanwisseling. Door de massale overgang van eindloon- naar middelloonregelingen is dit streven inmiddels achterhaald. De staatssecretaris wil echter vasthouden aan het recht op waardeoverdracht, vooral om werknemers meer sturingsmogelijkheden te geven in hun pensioenplanning. Ook kan zo worden voorkomen dat opgebouwde rechten bij ex-werkgevers automatisch 'slapersrechten' worden, die vaak minder goed geïndexeerd zijn. Verder wordt met het behoud van waardeoverdracht de keuze voor flexibele pensionering vergemakkelijkt en moeten de uitvoeringskosten verder worden verminderd.

Geen overdracht van aanspraak maar overdracht van waarde
Op dit moment vindt waardeoverdracht nog plaats op basis van de pensioenaanspraak. Overwogen wordt nu om waardeoverdracht te laten plaatsvinden op basis van de gefinancierde waarde van de pensioenvoorziening. Daarmee zou de bijbetalingsverplichting voor werkgevers verdwijnen. Ook zouden zo de ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht komen te vervallen. Tegelijkertijd wordt het proces van waardeoverdracht veel meer geautomatiseerd, bijvoorbeeld via het pensioenregister.  

Overige maatregelen
Daarnaast wordt nagedacht over enkele andere maatregelen. Zo moet de huidige mogelijkheid tot afkoop van kleine pensioenen plaatsmaken voor een verplichte waardeoverdracht van die pensioenen. Verder moet de informatievoorziening naar werknemers sterk verbeterd worden, zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken.  

Gevolgen van de voorgestelde systematiek
Ten eerste kan een waardeoverdracht op basis van de gefinancierde waarde door de grote verschillen in de financierings- en pensioensystemen leiden tot andere (lagere) pensioenaanspraken. Werknemers zullen dus, nog meer dan nu, elke waardeoverdracht goed moeten beoordelen.
Ten tweede blijft door de verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen het pensioendoel van dat geld behouden.
Ten slotte zullen werkgevers gemakkelijker kunnen voldoen aan de internationale boekhoudregels (DC-classificatie conform IFRS) als de bijbetalingsproblematiek tot het verleden behoort.  
 
Nog vele hobbels
Het belang van een transparant systeem dat de bijbetalingsverplichtingen voorkomt en kostenefficiënt is, is duidelijk. Maar door alle verschillen in het Nederlandse pensioenlandschap zal het niet eenvoudig zijn om tot een nieuwe waardeoverdrachtsystematiek te komen. Positief is in ieder geval wel dat het probleem nu serieuze aandacht krijgt.  

Bron: brief Kleinsma inzake waardeoverdracht

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.