m-p-linkedin
27-05-2014

Eerste Kamer stemt in met pensioenversobering

Vandaag ging ook de Eerste Kamer akkoord met de pensioenhervormingen. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen. Versobering van het pensioenstelsel per 1 januari 2015 is nu een feit.   

Vanaf 2015 kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Tot dit jaar was het fiscaal maximale pensioen nog gericht op 80% van het laatst verdiende salaris in 40 jaar. Verder is er voor inkomens boven de € 100.000 geen reguliere pensioenopbouw meer mogelijk.

Belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Verlaging van het opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 1,875% per dienstjaar. Dat was lange tijd nog 2,25%.
 • Ook de opbouw binnen eindloon- en beschikbare premieregelingen verlaagd.
 • De maximale pensioenen zijn gericht op een pensioenleeftijd van 67 jaar.
 • Geen fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw meer voor het salaris boven de € 100.000

Introductie van een vrijwillige ‘netto pensioen faciliteit’ voor het salarisdeel boven de € 100.000

Goed voor de schatkist
Volgens de regering zullen door de versoberingen de pensioenpremies dalen, wat voor werknemers moet leiden tot een hoger netto loon. Dit geeft een bestedingsimpuls aan de economie. Bovendien leiden de aanpassingen tot een structurele besparing op de Rijksbegroting van circa € 1,2 miljard.

Wie wordt het meest getroffen?
Iedereen wordt getroffen door deze maatregelen. Het meest geldt dat voor de jongeren, die nu hun hele pensioen moeten opbouwen tegen lagere percentages. Daarnaast worden ook de ‘grootverdieners’ getroffen, zeker waar het de voorziening voor nabestaanden betreft.  Er is immers geen partnerpensioen meer voor het salarisdeel boven de € 100.000.

Netto pensioen
Voor 'grootverdieners' wordt er een netto pensioen geïntroduceerd. De wetgeving voorziet in een mogelijkheid om - op vrijwillige basis - pensioen op te bouwen voor het inkomensgedeelte boven de aftoppingsgrens van € 100.000. De premies van het netto pensioen zijn niet aftrekbaar in box 1, de opgebouwde aanspraak is vrijgesteld van box 3 en de uitkeringen niet zijn belast in box 1.

Haast geboden
De nieuwe fiscale regels gelden al per 1 januari 2015. Het is daarom zaak je pensioenregeling tijdig aan te passen zodat deze ook in 2015 voldoet aan de nieuwe regels. Floreijn denkt graag mee om pensioenregelingen weer wetsbestendig te maken.

Ook interessant

 • 08-10-2019

  Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

  Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

 • 09-07-2019

  Floreijn lanceert Flow

  Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.