floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
14-09-2018

De gevolgen van de stijgende pensioenrichtleeftijd

Instroom
De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 naar 68 jaar gegaan vanwege de gestegen levensverwachting. Deze fiscale pensioenleeftijd is van belang voor het aanvullend pensioen dat werknemers bij u als werkgever opbouwen. Doordat de AOW-gerechtigde leeftijd momenteel 66 jaar is, dreigt een pensioengat. Kijk daarom goed of uw pensioenregeling en personeelsbeleid voldoende zijn afgestemd op de hogere pensioenrichtleeftijd.

De gevolgen van de stijgende pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is de fiscale leeftijd voor de maximaal toegestane opbouw van aanvullend pensioen. Dat wil zeggen dat als de werknemer op deze leeftijd met pensioen gaat, hij het meeste fiscale voordeel krijgt. Pensioenuitvoerders gebruiken de pensioenrichtleeftijd voor het berekenen van de pensioenpremie die werknemers en meestal ook werkgevers betalen. De pensioenrichtleeftijd is niet gelijk aan de AOW-leeftijd.

Levensverwachting
Net als de AOW-leeftijd is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Gaat deze stijgen dan moet de regering de pensioenrichtleeftijd verhogen en deze verhoging minimaal een jaar voor 1 januari van het ingangsjaar aankondigen. Tot 1 januari 2014 was de pensioenrichtleeftijd 65 jaar. Hij steeg naar 67 jaar tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2018 en naar 68 per 1 januari 2018. De verhoging heeft geen gevolgen voor de voor 1 januari 2018 opgebouwde aanspraken en –rechten voor het aanvullende pensioen.

Pensioenpremie
Door de hogere pensioenrichtleeftijd wordt de pensioenpremie wat lager omdat de opbouwperiode langer wordt. Wel betalen de werknemer en u (als u een deel van de premie betaalt) een jaar langer premie.

Gevolgen pensioenregeling
Valt uw organisatie onder een bedrijfstakpensioenfonds dan hebben u en uw werknemers te maken met de afspraken tussen sociale partners op bedrijfstakniveau. Heeft u een eigen pensioenregeling dan is er voor een verhoging van de pensioenleeftijd instemming nodig van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. U moet dan met hen overleggen. Dit is niet nodig als in uw pensioenregeling is opgenomen dat de pensioenleeftijd meebeweegt met de fiscale pensioenrichtleeftijd.

Pensioengat
De AOW-gerechtigde leeftijd is 66 jaar in 2018. De pensioenrichtleeftijd ligt dus twee jaar boven de AOW-leeftijd. Het gevolg is dan een pensioengat als een werknemer op zijn AOW-leeftijd met pensioen gaat. Hij krijgt dan tussen zijn 66ste en 68ste alleen een AOW-uitkering.

Eerder met pensioen
Een eerste oplossing voor dit pensioengat is het aanvullende pensioen eerder in te laten gaan dan de pensioenrichtleeftijd. De meeste pensioenregelingen bieden deze keuze aan de werknemer aan. Het pensioen moet dan wel blijven voldoen aan de fiscale regels. De werknemer bouwt bij zo’n vervroegd pensioen geen fiscaal maximaal aanvullend pensioen op. Het opgebouwde pensioen van de werknemer moet tot de pensioenleeftijd (bijvoorbeeld 66) worden verdeeld over een groter aantal pensioenjaren. De werknemer krijgt hierdoor een lagere pensioenuitkering. Pensioenregelingen kunnen mogelijkheden bieden om dit tekort aan te vullen. De werknemer moet hier dan wel tijdig gebruik van maken.

Langer doorwerken
Een andere oplossing voor het pensioengat is dat de werknemer doorwerkt na de AOW-pensioendatum. Hiervoor moet u in overleg met de werknemer de in de arbeidsovereenkomst opgenomen ontslagdatum aanpassen.

Communicatie en personeelsbeleid
Licht uw werknemers tijdig voor over verhogingen van de pensioenrichtleeftijd. Informeer ze daarnaast goed over de mogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan en over de opties om pensioentekorten aan te vullen. Of let erop dat de pensioenuitvoerder hierover voldoende informatie verstrekt. Zorg daarnaast voor een beleid voor langer doorwerken. Denk aan het aanpassen van werkzaamheden of werktijden voor oudere medewerkers.

Bron: pw.

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.