floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
10-12-2014

Controleer uw nieuwe pensioenregeling

Het wijzigen van een pensioenregeling is een complex traject. In combinatie met tijdsdruk is een fout snel gemaakt. Vergeet dan ook niet om begin 2015 te controleren of uw verzekeraar de nieuwe pensioenregeling goed heeft ingeregeld. Als de kennis ontbreekt om deze controles uit te voeren, schakel dan uw specialist in.

Wat moet u (laten) controleren?
Controleer of de doorgevoerde wijziging van de pensioenovereenkomst tussen u als werkgever en de pensioenuitvoerder, gelijk is aan de toezeggingen aan uw werknemers. Anders kan het mogelijk zijn dat er een toezegging is gedaan die niet is verzekerd.

Juridische documenten worden vaak in een later stadium definitief opgemaakt door de pensioenuitvoerder. Helemaal als de wijziging is ingegeven door gewijzigde wetgeving. Controleer deze altijd nauwkeurig.

De aanpassing van de pensioenregeling vanwege gewijzigde wetgeving moet u toetsen aan andere relevante wetgeving. Een wijziging van het fiscale kader betekent namelijk niet, dat vanuit het arbeidsrecht of de pensioenwet, deze wijziging zonder nadere acties automatisch doorgevoerd kan worden.

De wijziging van uw pensioenregeling kan vragen oproepen bij uw werknemer. Ook als deze vooraf is ingelicht over de wijziging. Achteraf komen altijd praktische of persoonlijke vragen naar voren, die tijdens een algemene voorlichting niet benoemd konden worden. Overweeg een inloop spreekuur voor uw werknemers of faciliteer voor uw werknemers een laagdrempelig webcam advies.

Compensatie geregeld?
Ongetwijfeld weet u dat per 1 januari 2015 het recht vervalt op onbelaste pensioenopbouw voor het salarisdeel boven € 100.000. Dit leidt tot een aanzienlijk verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor deze groep werknemers . Hierdoor hebben veel werkgevers de afgelopen maanden een oplossing gerealiseerd voor compensatie, middels een financiële tegemoetkoming in de bruto sfeer.

Ook hebben nagenoeg alle werkgevers een oplossing gezocht voor de aanzienlijke verlaging per 1 januari 2015 van het verzekerde partnerpensioen voor deze groep werknemers. Voordeel hiervan is dat binnen een collectieve oplossing die de werkgever kan bieden, de werknemers per 1 januari 2015 zonder medische waarborgen door de verzekeraar geaccepteerd moeten worden. Daarnaast bieden veel werkgevers ook de ruimte om de werknemers een netto pensioenregeling aan te bieden, waarin de werknemer zelf kan sparen voor extra ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Mocht u nog niets hebben geregeld of als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen voor meer informatie.

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.