m-p-linkedin
27-03-2015

AOW-leeftijd sneller omhoog, overbruggingsregeling verlengd en verruimd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer stemde 26 maart met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel.

De staatssecretaris stemde in met een verlenging en verruiming van de overbruggingsregeling. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, wordt dit 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Overbruggingsregeling
Er is een overbruggingsregeling. Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen. Deze regeling biedt een uitkering op minimumniveau. En geldt voor mensen in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd, die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 3.003,60. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.505,40.

Staatssecretaris Klijnsma: "Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze wet. En dat we de overbruggingsregeling toegankelijk hebben gemaakt voor een grotere groep mensen. Dit is een belangrijke stap om de AOW als fatsoenlijke basisvoorziening te houden voor iedereen. Mensen worden steeds ouder en hebben daarom langer een AOW-uitkering nodig. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken." 

AOW stappen op een rij 

 • De Eerste Kamer stemde in 2012 in met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.
 • Met ingang van 2013, 2014 en 2015 ging de AOW-leeftijd steeds 1 maand omhoog. Inmiddels ligt die leeftijd dus op 65 jaar en 3 maanden.
 • Het idee was om er de komende jaren steeds een aantal maanden bij op te tellen, zodat in 2023 het einddoel van 67 jaar bereikt zou zijn. 
 • VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af dat de verhoging versneld moest worden. Nu ligt er een nieuw voorstel waarmee het einddoel van 67 jaar in 2021 gehaald moet zijn.
 • Het nieuwe voorstel koppelt ná 2021 de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de AOW-leeftijd daardoor in 2030 op 68 jaar uitkomt. En acht jaar later op 69 jaar. Zo doorgerekend zou de AOW-leeftijd in 2060 dan op 71 jaar en zes maanden liggen. De levensverwachting is echter onzeker. Er is dus niet met zekerheid te zeggen hoe het er dan voor staat.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het tijdspad van de verhoging van de AOW-leeftijd ziet er als volgt uit:

Tijdspad-verhoging-AOW-leeftijd

 

 

Ook interessant

 • 08-10-2019

  Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

  Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

 • 09-07-2019

  Floreijn lanceert Flow

  Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.