m-p-linkedin
31-08-2016

Aanbod van arbeid 2016

Oudere werknemers willen eerder met pensioen dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Gemiddeld genomen willen zij nu stoppen met werken als ze 61 jaar zijn. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek Aanbod van arbeid 2016 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat is verschenen.

Het SCP concludeert dat de overheid wil dat mensen langer doorwerken. “De AOW-leeftijd is verschoven van 65 naar 67 jaar. Op termijn zou deze leeftijd nog verder kunnen verschuiven, als de levensverwachting verder toeneemt. Het doel van het beleid is om de verhouding tussen productieve en niet-productieve tijd in de loopbaan beter met elkaar in evenwicht te brengen. Daardoor kunnen met name de AOW en het pensioenstelsel betaalbaar blijven.”

Draagvlak
Het SCP vraagt zich wel af hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. “Arbeidsdeelname is aan het eind van de loopbaan, al ruim voordat mensen 65 worden, nog relatief gering. Zowel bij mannen als bij vrouwen daalt het aandeel werkenden sterk na de 50.”

Wel blijkt uit het onderzoek dat jongeren steeds langer doorwerken. “Mensen verwachten bovendien ook langer door te moeten werken”, aldus het SCP. Wanneer respondenten gevraagd wordt naar de verwachte pensioenleeftijd, geeft een groot deel een leeftijd boven de 66 jaar op als verwachte einddatum. “De gewenste pensioenleeftijd houdt daarmee echter geen gelijke tred. Deze ligt al een aantal jaren rond de 61 jaar”, zegt het onderzoeksbureau.

Werkplicht
60% van de ondervraagden onderschrijft volgens het SCP de plicht tot werken. “Men ziet werken als een plicht die je hebt tegenover de maatschappij, en je kunt pas doen waar je zin in hebt als je je plicht hebt gedaan.”

Met de stelling ‘als iemand van het leven wil genieten, moet hij bereid zijn er hard voor te werken’, is de helft van de respondenten het eens. Maar slechts 11% van de ondervraagden vindt dat werken altijd op de eerste plaats moet komen. De plicht tot werken wordt ook minder belangrijk gevonden in relatie tot pensionering. “Slechts 11% van de ondervraagde personen geeft aan dat mensen niet aan hun plicht voldoen als ze in volle gezondheid voor de pensioenleeftijd stoppen met werken.”

Het SCP concludeert dat werken een belangrijke plaats inneemt in het leven en de samenleving, maar dat er andere dingen zijn die belangrijker worden geacht.

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.