floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
26-08-2015

30%-regeling en pensioenopbouw

Op grond van de fiscale wetgeving mag pensioen worden opgebouwd over het fiscale loon, met uitzondering van de auto van de zaak. Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen behoren niet tot het fiscale loon en dus kan er geen pensioen over worden opgebouwd.

Werknemers die in Nederland komen werken of naar een ander land worden uitgezonden, hebben soms recht op een fiscaal vriendelijke regeling. Ze mogen maximaal 30% van het loon belastingvrij ontvangen als tegemoetkoming voor ‘extraterritoriale kosten’ (30%-regeling). Over deze onkostenvergoeding konden zij in principe geen pensioen opbouwen. De werkkostenregeling, die sinds 2015 geldt voor alle werkgevers, biedt nu wel de mogelijkheid voor pensioenopbouw over de onbelaste 30%-vergoeding.

Werkkostenregeling
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kan maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') worden besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. In de WKR bestaan voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen 'gerichte vrijstellingen'. Een van die vrijstellingen is de 30% regeling voor extraterritoriale kosten.

Fiscaal gevolg is dat de 30%-regeling nu onder het (weliswaar vrijgestelde) fiscale loon valt. Onder de WKR behoren namelijk alle vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het (fiscale) eindheffingsloon. Het feit dat de 30%-vergoeding kwalificeert als gerichte vrijstelling doet daar niets aan af. Over het eindheffingsloon mag pensioen worden opgebouwd, mits het eindheffingsloon individualiseerbaar is. Dat is voor de 30%-regeling het geval.

Pensioenreglement en arbeidsovereenkomst
Bij toepassing van de WKR kan dus pensioen opgebouwd worden over de 30%-vergoeding.  Er moet dan wel een aantal zaken worden geregeld. Zo moet in de pensioenregeling (pensioenreglement) zijn opgenomen dat de 30%-vergoedingen deel uitmaken van het pensioengevend loon. Voor die wijziging is dan wel de instemming van de Ondernemingsraad vereist.

Verder is ook van belang dat de tekst in de arbeidsovereenkomst over deelname aan de pensioenregeling aansluit bij de definitie van het pensioengevend loon. Denk daarbij ook aan de eventuele eigen bijdrage die de werknemer is verschuldigd. Tot slot een laatste tip: ga ook na wat de dekking bij arbeidsongeschiktheid is: Is de 30%-regeling hier ook onderdeel van het verzekerd bedrag?

Meer informatie? Floreijn helpt u graag verder!

Bron: Floreijn

Ook interessant

 • 05-12-2018

  Wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers?

  December is de maand waarin zorgverzekeraars via allerlei media je proberen te verleiden om over te stappen. De concurrentiestrijd is hevig. En de nadruk ligt veelal op prijs en dekkingen. Maar wat heb je als werkgever te maken met de zorgverzekering van jouw werknemers? Alles, als je verzuim wilt terugdringen, budget wilt voor preventie en zorgkosten wilt ontdubbelen.

 • 20-09-2018

  Prinsjesdag 2018: Vertrouwen in de toekomst

  In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen. Lees hier een selectie van hoofdlijnen van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

   

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.