floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Disclaimer

Floreijn Consultancy B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Floreijn, verleent je hierbij toegang tot www.floreijn.nl. Floreijn publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Floreijn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. 
De informatie op www.floreijn.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Floreijn spant zich in om de inhoud van www.floreijn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.floreijn.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Floreijn.
In het bijzonder zijn alle tarieven op www.floreijn.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 
Voor op www.floreijn.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Floreijn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Floreijn. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Floreijn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.floreijn.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste nieuws

  • 03-01-2019

    Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

    Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

  • 02-01-2019

    Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

    De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.