m-p-linkedin

Zorg & Arbeidsongeschiktheid

Wie investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers kan kosten besparen.

Wat bieden wij?
Wij inventariseren, analyseren en adviseren bedrijven over werkgevers- en werknemersrisico’s op het gebied van zorg en arbeidsongeschiktheid. Zo heb je meer invloed op het gezond houden van je werknemers, met als gevolg het verlagen van verzuim.

Wij helpen je vooruit met gezond en duurzaam inzetbare werknemers, door optimaal gebruik te maken van jouw verzekeringscontracten. Op slimme wijze verbinden wij de werkgever, werknemer, verzekeraar en andere stakeholders met elkaar. Hierdoor werken wij mee aan het verlagen van jouw kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid (WIA).  

Onze diensten

  • Jouw zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen integreren in je gezondheidsbeleid.
  • Beheren van je verzekeringen, zoals doorgeven van wijzigingen en schades, controleren van verzekeringspolissen en het uitvoeren van verlengingstrajecten.
  • Wegwijs maken en ondersteunen bij preventie en re-integratie.
  • Financieel advies (bijvoorbeeld co-financiering) bij verzuim.
  • Ondersteunen bij contacten met ondernemingsraden (OR).
  • Proactief delen van kennis over sociale wet- en regelgeving en de gevolgen voor jouw arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen.

Hoe?
Voor onze werkzaamheden vragen wij een adviesfee. Is er sprake van een verzekering? Dan ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar(s). Hiermee kunnen wij dan veelal bovenstaande werkzaamheden financieren.

Meer informatie

  • Lees hier meer over hoe wij je helpen om slim te investeren in de gezondheid van je werknemers.
  • Lees hier meer over hoe wij je helpen jouw risico’s te beperken en kosten te beheersen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  • Lees hier meer over hoe wij je helpen met jouw internationale werknemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een kennismakingsafspraak.

Floreijn Diensten Zorg & Arbeidsongeschiktheid

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.