floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Zorg & Arbeidsongeschiktheid

Wie investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers kan kosten besparen.

Wat bieden wij?
Wij inventariseren, analyseren en adviseren bedrijven over werkgevers- en werknemersrisico’s op het gebied van zorg en arbeidsongeschiktheid. Zo heeft u meer invloed op het gezond houden van uw werknemers, met als gevolg het verlagen van uw verzuim.

Wij helpen u vooruit met gezond en duurzaam inzetbare werknemers, door optimaal gebruik te maken van uw verzekeringscontracten. Op slimme wijze verbinden wij de werkgever, werknemer, verzekeraar en andere stakeholders met elkaar. Hierdoor werken wij mee aan het verlagen van uw kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid (WIA).  

Onze diensten

  • Uw zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen integreren in uw gezondheidsbeleid.
  • Beheren van uw verzekeringen, zoals doorgeven van wijzigingen en schades, controleren van verzekeringspolissen en het uitvoeren van verlengingstrajecten.
  • Wegwijs maken en ondersteunen bij preventie en re-integratie.
  • Financieel advies (bijvoorbeeld co-financiering) bij verzuim.
  • Ondersteunen bij contacten met ondernemingsraden (OR).
  • Proactief delen van kennis over sociale wet- en regelgeving en de gevolgen voor uw arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen.

Hoe?
Voor onze werkzaamheden vragen wij een adviesfee. Is er sprake van een verzekering? Dan ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar(s). Hiermee kunnen wij dan veelal bovenstaande werkzaamheden financieren.

Meer informatie

  • Lees hier meer over hoe wij u helpen om slim te investeren in de gezondheid van uw werknemers.
  • Lees hier meer over hoe wij u helpen uw risico’s te beperken en kosten te beheersen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  • Lees hier meer over hoe wij u helpen met uw internationale werknemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een kennismakingsafspraak.

Floreijn Diensten Zorg & Arbeidsongeschiktheid

Laatste nieuws

  • 18-12-2017

    Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen

    Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.

  • 01-12-2017

    Vergroting slagkracht op Nederlandse markt van Zweedse Söderberg&Partners

    Door een belang te nemen in de Nederlandse pensioenadviseur Montae vergroot S&P haar slagkracht op de Nederlandse markt. Floreijn en Montae nemen een belang in het op te richten Nederlandse Söderberg & Partners Platform. Dit platform stelt de instrumenten van Söderberg & Partners beschikbaar aan de gehele Nederlandse pensioenmarkt.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.