m-p-linkedin

Pensioen Controle

Er wordt veel gecontroleerd, maar pensioenen eigenlijk nooit. Maar er worden wel fouten gemaakt binnen de uitvoering van pensioenafspraken. Deze fouten kosten je geld. Alleen je merkt en ziet dit niet. 

Geld verspilling rondom pensioenregelingen. Het is belangrijk dat je grip krijgt op de inhoudelijke uitvoering van de pensioenregeling. Dat vraagt om een diepgaand en gedetailleerd onderzoek. De Pensioen Controle is een eenmalige opdracht. En een aanvulling op de dienstverlening van je huidige pensioenadviseur of tussenpersoon.

Wat bieden wij?
Volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Verzekeraars berekenen vaak meer kosten dan was overeenkomen. De Pensioen Controle haalt die verschillen boven water en vordert ze voor je terug.

Wij controleren:

 • gebruik van de juiste tarieven door de verzekeraar;
 • hanteren van de juiste personeelsbestanden;
 • hanteren van de juiste salarissen en salarisbegrippen door de verzekeraar;
 • de door de verzekeraar berekende pensioenen;
 • de door de verzekeraar berekende premies en koopsommen;
 • op mogelijk dubbel verzekerden en per ongeluk onverzekerden;
 • methode en berekening van de jaarlijkse (technische) rentewinstdeling;
 • toepassing en vaststelling van kortingen waar je recht op hebt;
 • eventueel aanwezige depot-rekeningen;
 • juist toepassen van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • rekening courant boekingen.

De Pensioen Controle controleert of pensioenverzekeraars hun afspraken nakomen. In 90% van de gevallen blijkt dat niet het geval te zijn. Niet omdat verzekeraars onzorgvuldig zijn of te kwader trouw handelen, maar omdat pensioenen zo complex zijn. En verzekeraars met verouderde systemen werken waarin uitzonderingen lastig of niet zijn vast te leggen. Er zijn zoveel verschillende overgangs- en uitzonderingsregelingen, dat niemand precies weet of de regeling tot in detail goed wordt uitgevoerd. Zo brengen verzekeraars vaak meer kosten in rekening dan afgesproken.

Performance Related Fee
De Pensioen Controle levert vaak geld op. Wij voeren deze controle uit op basis van een Performance Related Fee. Dat wil zeggen dat je alleen betaald als wij ook daadwerkelijk geld terug krijgen van de pensioenverzekeraar. Het saldo van de baten wordt verdeeld tussen jou en Floreijn.

Voor wie?
Bedrijven vanaf 50 medewerkers, die pensioen (en/of exedent) hebben verzekerd bij een pensioenverzekeraar, met een middelloon of eindregeling.

Download hier de Pensioen Controle brochure
In onze brochure vind je meer informatie en de Algemene Voorwaarden evenals een opdrachtbevestiging en een machtigingsformulier. Als je de ondertekende opdrachtbevestiging en machtigingsformulier toestuurt naar info@floreijn.nl, nemen wij contact met je op om te bevestigen dat wij Pensioen Controle uit gaan voeren. Hierna gaan we voor je aan de slag!

Natuurlijk kan je ook contact met ons opnemen voor meer informatie of een afspraak.

De samenwerking met onderstaande relaties is begonnen met de Pensioen Controle. Lees hier hun referenties: 

 • Koninklijke De Heus


  “Pensioen is een van de belangrijkste en duurste arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers. Het is daarom voor ons van groot belang dat het pensioencontract dat wij hebben afgesloten bij onze pensioenverzekeraar vlekkeloos wordt uitgevoerd. Wij hebben ons altijd laten adviseren door een gerenommeerd adviesbureau en ons pensioencontract loopt bij een grote verzekeraar. Wij waren dan ook in de veronderstelling dat ons pensioencontract “onder controle” was. 
  Lees verder

  Max van der Kwaak, CFO bij Koninklijke De Heus

 • Everris International


  “De collectieve pensioenregeling voor onze werknemers hebben wij bij een pensioenverzekeraar ondergebracht. Omdat de uitvoering van onze pensioenregeling niet vlekkeloos liep, hebben meerdere gesprekken met de directie van die pensioenverzekeraar ertoe geleid dat er door de verzekeraar een interne kwaliteitscontrole uitgevoerd is. Deze controle leverde uiteindelijk een aantal correcties op die door de verzekeraar uitgevoerd zijn. Toen wij met Floreijn in contact kwamen, hebben wij hen gevraagd een controle te doen."

  Lees verder

  Wolter van Rest, CFO bij Everris International

 • Eternit


  "Onze pensioenregeling hebben wij al jaren ondergebracht bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Dan ga je er van uit dat alles ook wordt uitgevoerd zoals je dat met elkaar bent overeengekomen. Zeker ook omdat wij ons de afgelopen jaren hebben laten bijstaan en adviseren door diverse gerenommeerde pensioen adviesbureaus. Toen wij Floreijn inschakelden voor een Pensioen Controle was voor ons de verwachting dat het zou bevestigen dat wij en onze pensioenverzekeraar de zaken goed voor elkaar hadden."

  Lees verder

  Frits Peperkamp, Financieel Manager bij Eternit

 • CCV Holland


  “Halverwege 2011 heeft Floreijn voor CCV Holland een Pensioen Controle uitgevoerd. In eerste instantie verwachtten wij dat een Pensioen Controle weinig op zou leveren. Wij gingen er van uit dat onze pensioenverzekeraar alle zaken die wij met hen hadden afgesproken ook correct uitvoerde. Uiteindelijk hebben wij de Pensioen Controle toch uit laten voeren."

  Lees verder

  Corstiaan van Aalst, HR Manager bij CCV Holland  

 • LTP


  “De afgelopen jaren heeft onze collectieve pensioenregeling diverse wijzigingen ondergaan. De hele administratieve verwerking daarvan is een lang slepende zaak geweest. Ondanks het feit dat onze pensioenverzekeraar heeft getracht de zaken op de rails te krijgen bleef er bij ons altijd een gevoel van onbehagen over correctheid van de uitvoering van onze pensioenregeling. Floreijn heeft voor ons een Pensioen Controle uitgevoerd." 

  Lees verder

  Arjan Eleveld, Algemeen Directeur bij LTP in Amstelveen

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.