floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Pensioen Consultancy

Pensioenadvies van Floreijn
Ons pensioenadvies kenmerkt zich doordat wij complexe vraagstukken eenvoudig maken. Wij maken pensioen niet moeilijker dan het al is. Wij zorgen dat je grip hebt op jouw pensioenregeling door het begrijpelijk te presenteren. Wij zijn pro-actief in het op de hoogte houden van ontwikkelingen en werken resultaatgericht. Onze deskundigheid in combinatie met snelheid, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn onderscheidend. Zowel in terugkoppeling, opvolging als het snel kunnen inspelen op zaken. Wij zijn betrokken bij onze relaties, no-nonsense, laagdrempelig en daardoor prettig en plezierig in de omgang.

Waarom?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Zij rekenen op een goed pensioen. Voor later. Maar ook verwachten zij dat financiële risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid goed zijn afgedekt. Fiscale wetgeving, sociale verzekeringen en het economisch klimaat zijn echter de afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Belangrijke factoren als rentestand en levensverwachting zijn bepalend voor de hoogte van pensioenlasten en de hoogte van pensioenen. Deze factoren hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat veel pensioenregelingen onder druk staan. De discussie over betaalbaarheid van pensioen is bijna dagelijks in het nieuws.

Wat bieden wij?
Een goede pensioenregeling past bij de strategische doelstellingen van jouw organisatie. Wij benaderen een pensioenregeling enerzijds als een financiële verplichting die een aanzienlijke invloed kan hebben op de winst, cashflow en balans van jouw organisatie. En anderzijds als een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor je werknemers. Wij bieden ook specifieke oplossingen op gebied van pensioen. Op onze oplossingen pagina vind je een overzicht. Wij helpen je hierbij graag. Ook als aanvullende dienst naast jouw huidige adviseur. 

Floreijn Pensioen Consultancy staat voor:

 • to-the-point dienstverlening, snel en in begrijpelijke taal;
 • korte reactietijd en doen wat er afgesproken is;
 • minder dagelijkse kost begrijpelijk houden / ingewikkelde materie begrijpelijk presenteren;
 • niet moeilijker maken dan het al is;
 • in jip-en-jannektaal pensioen uitleggen en goede vergelijkingen maken;
 • pro-actief in het op de hoogte houden van ontwikkelingen;
 • resultaatgericht, weinig verschillende contactpersonen;
 • no-nonsense, laagdrempelig en daardoor prettig en plezierig in de omgang.

Voor wie?
Wij bieden advies aan bedrijven vanaf 10 werknemers. De meeste van onze klanten hebben hun pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. Momenteel zijn wij adviseur voor meer dan 130 ondernemingen waarvan ruim 90% bestaat uit zowel nationale als internationale ondernemingen uiteenlopend van 5 tot 5.000 werknemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Laatste nieuws

 • 03-01-2019

  Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

  Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

 • 02-01-2019

  Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

  De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.