m-p-linkedin

Pensioen Communicatie

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie van kracht. De focus van deze wet ligt op informeren. En hierbij staat het handelingsperspectief centraal. Jouw werknemer neemt namelijk eerder informatie op als hij/zij begrijpt wat hij vervolgens kan doen. Floreijn helpt uw werknemers om te communiceren over de totale persoonlijke financiële situatie, waaronder ook pensioen.

Doel Wet Pensioencommunicatie
Het doel van deze wet is dat je werknemer (pensioendeelnemer) weet hoeveel pensioen hij kan verwachten. Kan nagaan of dit voldoende is. Hij zich bewust is van de risico's en de kosten van zijn pensioenvoorziening. En weet welke acties hij zelf kan ondernemen.

Eisen Wet Pensioencommunicatie
Voor alle informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt stelt de Wet Pensioencommunicatie een aantal eisen. Denk hierbij aan tijdigheid, duidelijkheid, correctheid (consistentie), evenwichtigheid (voor- en nadelen), aansluiting op behoeften / handelings- en keuzemogelijkheden en inzicht in de gevolgen voor pensioen bij levensgebeurtenissen.

Gevolgen werkgever
Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie richting hun werknemer, vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn. Als jouw werknemer uitdrukkelijk instemt, heb je de mogelijkheid om via de elektronische weg een pensioenaanbod te doen en informatie te verstrekken. Je bent verplicht om zorg te dragen dat je werknemer (via de pensioenuitvoerder) een brief krijgt met basisinformatie over de pensioenregeling. Verder moet jouw werknemer ook gewezen worden op de website van de pensioenuitvoerder. De werkgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de basisgegevens (via de pensioenuitvoerder). Het is dus van belang dat je hierover met je pensioenuitvoerder goede afspraken maakt.

Volledig ontzorgt met onze Pensioen Communicatietools
Om te voldoen aan jouw zorgplicht en wettelijke regelgeving, helpt Floreijn bedrijven met een compleet pakket aan Pensioen Communicatietools

Hierbij neem je een abonnement af en kan je tegen een aantrekkelijk tarief gebruik maken van onze tools op gebied van Pensioen Communicatie. Wij zorgen dat wij volledig op de hoogte zijn en blijven van je pensioenreglement en maken bijbehorende presentaties. Daarbij kan je gebruik maken van onder andere de volgende communicatietools: 

  • Controleren / aanpassen pensioentekst personeelsadvertenties, arbeidscontract en personeelsgids
  • Voorlichten recruiters (presentatie);
  • Uitleg pensioenreglement (nieuwe) werknemers, individueel of in een groep;
  • Uitleg (nieuwe) regeling individueel of in een groep;
  • Gesprekken over waardeoverdracht;
  • Eenmalige afname van alle levensfase brieven (trouwen / samenwonen, kinderen, echtscheiding, parttime werken, onbetaald ouderschapsverlof, pensioen bewust 45 en 55 jaar);
  • Content levering over de pensioenregeling ten behoeve van intranet of personeelsblad;
  • Brieven en-of één-op-één gesprekken (telefonisch of via webcam) over bijvoorbeeld deeltijd pensioen, uitstellen, vervroegen, hoog – laag, uitruil, indicatie pensioenhoogte, WIA exedent pensioen /premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, gesprekken nabestaanden etc

Naast bovenstaande Communicatietools bieden wij op gebied van communicatie ook nog oplossingen voor personeelsmobiliteit en een geautomatiseerde oplossing voor het uitnodigen van werknemers voor personeelsbijeenkomsten:

Personeelsmobiliteit
Eerder met pensioen gaan. Initiatief tot een gesprek hierover komt niet vanuit een verzekeraar. Hij loopt dan immers premie mis. Initiatief tot een gesprek hierover komt meestal ook niet vanuit een werkgever of werknemer. Zij hebben vaak de kennis niet. Floreijn zorgt er op een begrijpelijke wijze voor dat het plaatje helder is. Voor de werkgever: wat levert het op? En voor de werknemer: wat is de toegevoegde waarde van deelpensioen of eerder stoppen met werken?

Pensioenportal: mijn pensioen ontdekken
Maximaal 20% - 25% van de pensioendeelnemers neemt de moeite om naar de Pensioenportal van Verzekeraars te gaan. Oftewel veel pensioendeelnemers missen (soms) cruciale informatie. Deelnemers zijn dan onvoldoende bewust van hun financiële situatie bij pensionering/overlijden, met alle risico’s van dien. Bovendien wordt niet complete of foutieve informatie in de administratie van de Verzekeraar niet (of laat) gesignaleerd. Door pensioendeelnemers aan de hand te nemen betrekken wij ze bij hun pensioen. In een klassikale uitleg geven wij pensioendeelnemers een korte uitleg over hun regeling. Daarna loggen we in op de portal en demonstreren wij wát er staat en welke rekentools beschikbaar zijn. Vervolgens logt iedere pensioendeelnemer tijdens deze sessie in, op de eigen pensioenportal en kan een persoonlijke toelichting (zónder advies) krijgen op de gegevens die getoond worden.  Zo weet je dat de pensioendeelnemer in iedere geval een keer heeft ingelogd en dat hij weet hoe (eenvoudig) het werkt en wat er te zien is. De deelnemer heeft bovendien kunnen zien hoe de eigen situatie ervoor staat en welke keuzes gemaakt kunnen worden. Voor de klassikale uitleg verzorgen wij de benodigde laptops, demonstratie en begeleidende presentatie van je huidige of nieuwe regeling.

Geautomatiseerde uitnodigingstraject voor personeelscommunicatie
In samenwerking met Mailstreet helpt Juist! je met een geautomatiseerd uitnodigingstraject van je werknemers voor personeelsbijeenkomsten (ansichtkaart als teaser, 1e brief, herinnering etc). Daarnaast faciliteert onze oplossing een online agenda en een registratietool voor deelname.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de oplossingen op gebied van financiële communicatie.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.