floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Pensioen Beheer

Goed pensioenbeheer is belangrijk. De financiële gevolgen van fouten kunnen enorm zijn. Bijvoorbeeld als de eigen bijdrage van de medewerkers niet goed geadministreerd wordt. Hierdoor betaal je als werkgever teveel premie. Ook het foutief aanleveren van een geboortedatum kan leiden tot te hoge of te lage premie. Een werknemer krijgt dan pensioen te kort. Of er volgt een naheffing. Als een werknemer overlijdt en de nabestaanden blijven achter en de gegevens zijn niet juist, kan het risico voor jou als werkgever enorm oplopen. Zelfs tot in de tonnen. Daarom is goed pensioenbeheer van groot belang. Door pensioenbeheer uit te besteden aan Floreijn voorkom je grote financiële gevolgen. Voor jou als werkgever en/of je werknemers.

Wat bieden wij?
Floreijn Pensioen Beheer biedt de mogelijkheid om de mutaties in opdracht van haar klanten te verwerken. Een andere mogelijkheid is dat Floreijn de door HR ingevoerde mutaties controleert op juiste invoer (“4 ogen principe”).

Wat doen wij op je deelnemersbestand van pensioenen:

 • controleren op compleetheid en juistheid;
 • controleren van jaarwerk (omvangskorting, overrente, RCO rentes);
 • controleren van juridische documenten (pensioenreglement, startbrief, dienstverlatingsbrief, UPO);
 • controleren van de facturatie vanuit verzekeraar (nota’s en RCO);
 • controleren en begeleiden van toeslagenbeleid;
 • verwerken van mutaties op pensioenen, zoals aan- en afmelden, wijziging functie, parttime, vervroegen/uitstellen pensioen, arbeidsongeschiktheid, uitdiensttreding en correctie van persoonsgegevens (correctie, huwelijk/partnerschap, overlijden werknemer, kinderen en personalia);
 • informeren over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • overleggen met verzekeraar(s) met als doel dat zij haar taken correct uitvoert;
 • vaktechnische helpdesk rondom het complete pensioendossier.

Dit bieden wij aan als dienst om pensioenbeheer uit te besteden of als “4 ogen principe” om het interne pensioenbeheer van klanten te controleren. Wij bieden mutatieverwerking naar verzekeraars en controle op vastgestelde pensioenen en de te betalen premies. Dit kan bij onze klant op locatie, zodat wij zelf in de personeelssystemen kunnen om controles uit te voeren. Het is ook mogelijk dat wij in batches alle mutaties maandelijks ontvangen en bij Floreijn op kantoor verwerken.

Voor wie?
Het is voor ieder bedrijf vanaf 75 werknemers interessant. Voor bedrijven waarbij mutaties nooit zijn doorgevoerd. Voor bedrijven die geen interne of externe controle doen op de ingevoerde mutatie. Maar ook bedrijven met HR medewerkers voor wie “pensioen maar ingewikkeld is” helpen wij in het goed beheren van pensioenen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Laatste nieuws

 • 03-01-2019

  Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

  Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

 • 02-01-2019

  Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

  De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.