floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
01-04-2015

Ziekteverzuim in 18 jaar niet zo laag geweest

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim in 2014 gedaald is tot 3,8%. Dit is het laagste percentage sinds 1996. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met de economische situatie. Werknemers zijn minder snel geneigd om zich ziek te melden.

Het CBS berekent na elk kalenderjaar het gemiddelde verzuimpercentage. Dit geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte, ten opzichte van het totaal aan werkdagen. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8%, dat is lager dan het sinds 1996 is geweest. Deze daling is in de jaren voorafgaand aan 2014 al ingezet. Voor het lage percentage in 2014 heeft het CBS meerdere verklaringen.

Economie en milde griepgolf dragen bij aan daling ziekteverzuim

Het lage ziekteverzuim houdt mogelijk verband met de staat van de economie. Werknemer melden zich minder snel ziek, uit angst voor baanverlies. Ook haalt het CBS het lage aantal griepmeldingen aan als reden voor het lage verzuimpercentage. Griep is de voornaamste reden voor een ziekmelding. Waar normaal gesproken een griepgolf in de herfst en winter voor veel ziekmeldingen zorgt, bleef in 2014 een serieuze griepepidemie achterwege. 

Ziekteverzuimpercentage ligt hoger in grote organisaties

Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote organisaties in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine organisaties. Bij organisaties met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%. Bij organisaties met meer dan 100 werknemers lag het op 4,6%. 
Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote organisaties het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.

Bron: CBS

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration