floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
23-12-2016

Ziek door je werk kost miljarden

De arbeidsomstandigheden in Nederland steken gunstig af bij andere Europese landen. Dat blijkt uit de Arbobalans 2016 van TNO. Ons ziekteverzuim is minder hoog dan in de andere EU-landen, en het komt niet zo vaak door het werk. Maar als we wel ziek worden door het werk, duurt het herstel lang. En dan lopen de kosten flink op.

1,4 Procent van de Nederlandse werknemers verzuimde in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid zijn tweemaal zo veel arbeidsongevallen. Ook in de industrie, horeca en vervoer en opslag ligt het verzuim gemiddeld boven 2 procent. Het verzuim hierdoor duurt meestal minder dan vier dagen. Langer verzuim komt in Nederland iets minder vaak voor dan gemiddeld in de Europese Unie.

Positieve invloed
Nederlandse werknemers zeggen vaker dan werknemers in de rest van Europa dat het werk een positieve invloed heeft op hun gezondheid, aldus de onderzoekers van TNO. Ook zijn ze minder vaak emotioneel uitgeput, wat belangrijk is bij het voorkomen van een burn-out. Ook tonen Nederlanders zich meer bevlogen in hun werk.

Beroepsziekten duren lang
Volgens TNO is 5 procent van het verzuim in Nederland werkgerelateerd. De oorzaken hebben dan vooral te maken met de omstandigheden op het werk. Dat verzuim duurt over het algemeen relatief lang. Een werknemer met een beroepsziekte blijft gemiddeld 31 dagen per jaar weg van het werk, terwijl het gemiddelde bij andere aandoeningen op zes dagen per jaar ligt. Per 100.000 werknemers kregen er 191 vorig jaar een beroepsziekte, zo blijkt uit de monitor Beroepsziekten van 2016. Meestal gaat het om psychische aandoeningen (86), aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (57) en gehooraandoeningen (33).

Meer maatregelen
Werknemers in de industrie zien struikelen, uitglijden, zich snijden of steken als de belangrijkste gevaren in hun werk. Vooral in deze bedrijfstakken willen de werknemers meer maatregelen zien om die gevaren te bestrijden. Ook werknemers in de bouw vinden met 11,2 procent relatief vaak dat actie ondernomen moet worden. Beide bedrijfstakken scoren ruim boven het gemiddelde van 7 procent van alle werknemers.

8 Miljard per jaar
Bijna 60 procent van de meldingen van een beroepsziekte leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. De onderzoekers schatten de kosten die samenhangen met beroepsziekten op minstens 8 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het om loon doorbetalen bij werkgerelateerd verzuim, kosten van arbeidsongeschiktheid en zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening.

Vitaliteitsbeleid
Vooral midden- en kleinbedrijven zien minder ziekteverzuim als het belangrijkste onderdeel van vitaliteitsbeleid. De midden- en kleinbedrijven besteden met name aandacht aan het welzijn van medewerkers door bijvoorbeeld het faciliteren van sporten of fruit op het werk. Naast ziekteverzuim zijn ook sport en beweging (42%) en een goede balans tussen werk en privé (32%) belangrijke focuspunten voor de ondernemer. Zo blijkt uit de MKB Marktmonitor van vorig jaar, gepubliceerd door Unique.

Meer geweld
Nederlanders geven vaker dan andere Europeanen aan te maken te hebben met verbaal of fysiek geweld, intimidatie of discriminatie tijdens het werk. Volgens TNO komt dit mogelijk doordat het aantal dienstverlenende functies in Nederland. Dat is wat hoger dan gemiddeld in Europa.

Bron: duurzameinzetbaarheid.nl

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration