floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
30-10-2017

Wijziging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit is het gevolg van de stijgende levensverwachting van de Nederlandse bevolking. De maatregel is nodig om pensioenregelingen betaalbaar te houden. In de meeste gevallen betekent dit een wijziging voor het pensioen van uw werknemer. Dat vraagt om actie voor de jaarwisseling!

Het mes snijdt aan twee kanten. Er wordt een jaar langer pensioen opgebouwd én de uitkering gaat een jaar later in. Het opbouwpercentage dat nu geldt voor de pensioenleeftijd van 67 jaar kan blijven gelden, maar nu met een pensioenleeftijd van 68 jaar. Bij beschikbare premieregelingen is het in veel gevallen ook mogelijk om de pensioenleeftijd (tijdelijk) op 67 te handhaven.

Instemming van de werknemer
De aanpassing is meer dan alleen een administratieve wijziging. De arbeidsvoorwaarden van de werknemer worden immers vaak ingeperkt. Een persoonlijk overzicht van de oude situatie versus de nieuwe situatie zorgt voor de nodige duidelijkheid. U moet een door de werknemer getekende versie van dit overzicht opnemen in het personeelsdossier.

Welke oplossing kiest u?
Zoals aangegeven kan de premielast dalen, terwijl de pensioenleeftijd stijgt met één jaar. Gaat u uw werknemers hiervoor compenseren of kiest u voor een andere oplossing? U kunt hierbij denken aan:

 • lagere kosten voor de werkgever;
 • verbetering van de pensioenregeling en/of andere arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een WGA-hiaat;
 • verlaging van de eigen bijdrage van de werknemer;
 • verhoging van het salaris;
 • introductie vitaliteitsregeling;
 • pensioen portaltraining voor werknemers;
 • pensioeninzicht bieden door persoonlijk gesprek.

Checklist: hier moet u aan denken

Voor u en uw werknemers is het belangrijk dat u de pensioenregeling vanaf 2018 op orde heeft. Om u hierbij te helpen, hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

 • Beoordeel de impact van de noodzakelijke aanpassingen voor de hoogte van het pensioen van de deelnemer en de hoogte van de pensioenpremie.
 • Stel de gevolgen van de aanpassing van de pensioenregeling vast. Is het voordeel van de lagere premie voor u of voor uw werknemers? Wat gebeurt er met het nog op te bouwen pensioen van uw werknemers?
 • Raadpleeg alle betrokken partijen (uw werknemers, vakbond, OR, verzekeraar) zodat u hun standpunten kent.
 • Inventariseer wat voor de pensioenuitvoerder de gevolgen van de wijziging zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. Wijzigt het fiscale kader door de aanpassing? Worden ook de in het verleden opgebouwde rechten omgebouwd naar 68 jaar?
 • Vraag uw werknemers tijdig om in te stemmen met de wijzigingen.
 • Communiceer de maatregel op tijd naar alle betrokken partijen.

Hulp nodig?

Wij helpen u met het omzettingstraject. Wij beoordelen het voorstel van de verzekeraar. Wij helpen u met het traject met de Ondernemingsraad (OR). Een voorbeeldbrief voor uw personeel. En natuurlijk de implementatie bij de verzekeraar. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration